Sp: – Ap åpner for skolenedleggelser

Arbeiderpartiet åpner for å legge ned videregående skoler i Finnmark, mener Senterpartiet.

Morten Edvardsen

– Arebeiderpartiet åpner for at det bare skal være mellom 3 og fem videregpående skoler i Finnmark, sier Morten Edvardsen i Senterpartiet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Arbeiderpartiet åpner for å legge ned videregående skoler i Finnmark, ifølge Senterpartiets Morten Edvardsen.

Dette mener han fordi partiet ikke vil utelukke et alternativ med færre skoler, når fylkeskommunen nå skal diskutere skolestruktur.

– Jeg synes jo det er spesielt at Arbeiderpartiet ønsker å holde den døra åpen, sier Edvardsen.

Bare 3-5 skoler i fylket?

Fylkeskommunen skal nå se på hvor mange videregående skoler det skal være i Finnmark i fremtiden.

Det politiske utvalget som har ansvaret for skolene, Kompetanseutvalget, diskuterte på sitt siste møte hvilke alternative løsninger som skal være med videre i dette arbeidet.

Et av alternativene var at det fremover bare skal være 3 til 5 skoler i fylket.

Vil utrede

Dette alternativet ville Senterpartiet legge bort, men Arbeiderpartiet mente det var riktig å ta med, forteller Roy Arne Andersen.

– Vi skal utrede for å se helheten i det vi tilbyr våre elever på videregående skoler. Og da mener vi at ved å ta også ytterpunktene så får man et bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger, sier Andersen.

Arbeiderpartiet sier at de ikke har gjort noen vurdering av hvor mange skoler det bør være i Finnmark i årene som kommer, og at det er noe man må vurdere når utredninga er gjennomført.

– Dere åpner døra for nedleggelser

Morten Edvardsen i Senterpartiet mener likevel de burde utelukket kutt i antallet allerede nå.

– Jeg synes jo det er rart at de velger å åpne for å legge ned skoler. For det er jo det man gjør, sier Edvardsen.

– Hvis vi velger å ikke utrede skolestrukturen så sier vi samtidig nei – det er ikke den politikken vi vil ha for utvikling av lokalsamfunn.