Hopp til innhold

Kunne endt med katastrofe – ble en gullgruve

Brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya ga gode penger for bedrifter som var med på gjenoppbyggingen. Olje- og energiministeren mener dette viser at industrien i nord er sterk nok til å være med på det grønne skiftet.

Brann på Melkøya

For snart to år siden begynte det å brenne i en av gassturbinene på Melkøya. Reparasjonsarbeidene har vært hovedgrunnen til at nordnorsk leverandørindustri i 2021 leverte varer og tjenester for 5,5 milliarder kroner.

Foto: Allan Klo / NRK

Petroleumstilsynet regner brannen på Equinors gassanlegg som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

Brannen førte til at anlegget var nede i 20 måneder.

I ettertid har reparasjoner på anlegget ført til svært stor aktivitet, hvor mange lokale bedrifter har vært involvert.

Dette er forklaringen på hvorfor industrien i nord økte omsetningen med 48 prosent og nesten nådde opp til rekorden fra 2014.

I 2021 ble det levert varer og tjenester til petroleumssektoren for 5,5 milliarder kroner.

Vegar Ingebrigtsen Murberg, daglig leder, Gagama Elektro

Daglig leder i Hammerfest-bedriften Gagama Elektro, sier de har hatt en markant økning i leveransene i 2020–2021.

Foto: Gagama Elektro

Hammerfest-bedriften Gagama Elektro er en av bedriftene som tjener godt på reparasjonene på Melkøya.

– Dette har ført til økte leveranser av andre typer tjenester enn før brannen, som provisoriske installasjoner på både eksisterende og midlertidige anlegg, sier daglig leder Vegar Ingebrigtsen Murberg.

I perioden 2020–2021 økte antall ansatte med 12 prosent. Omsetningen økte med 5 millioner kroner. I dag har de om lag 60 ansatte.

– Det dreier seg om utleie av personell til Equinor i forbindelse med Cold Return, samt tjenester tilknyttet dette prosjektet, sier Murberg.

Stor vekst

Toril Utvik, Equinor

– Vi vil jobbe systematisk for at andelen nordnorske leveranser skal øke også med normal drift, sier Toril Utvik, leder av Nordområdeenheten i Equinor.

Foto: Equinor

Tall fra Kunnskapsparken Bodø (KBP), viser at 2172 årsverk ble sysselsatt som følge av leveransene.

Det er en økning på 455 årsverk fra 2020.

Tallene ble presentert i dag under konferansen Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger.

Toril Utvik, leder i Equinors Nordområdeenhet, sier at tallene kan komme til å øke på lang sikt.

– Med Johan Castberg, og ved en realisering av Wisting-feltet, vil tilfanget av oppgaver i nord øke. Det vil gi muligheter for å utløse mer av potensialet som ligger hos leverandører i nord, sier hun.

Les også: Brannen på Melkøya: – En av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie

Brann på Melkøya
Brann på Melkøya

– Kompetanse viktig for grønn virksomhet

Landsdelen har i dag fem produserende olje- og gassfelt.

82 prosent av leveransene til petroleumsaktiviteten i Nord-Norge gikk til kunder eller prosjekter i landsdelen.

Det har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) merket seg.

– Rapporten viser at leverandørindustrien i nord er konkurransedyktig, noe som er helt avgjørende for videre utvikling.

Terje Aasland foran regjeringens blå vegg

– Rapporten viser at leverandørindustrien i nord er konkurransedyktig, mener olje- og energiminister Terje Aasland.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Regjeringen vil utvikle norsk petroleumsindustri. Kompetansen fra petroleumsaktiviteten er også verdifull når det fremover skal utvikles ny, grønn virksomhet i landsdelen, slår statsråden fast.

Kjell Giæver, Arctic Energy Partners

Kjell Giæver er direktør i Arctic Energy Partners. Han mener det er for stor bruk av pendlere i nord.

Foto: Arctic Energy Partners

Leverandørindustriens paraplyorganisasjon i nord er Arctic Energi Partners i Hammerfest.

Direktør Kjell Giæver påpeker at de i stor grad er avhengig av pendlere. Totalt økte antall årsverk i landsdelen utført av pendlere med 478 årsverk.

Fortsatt er det altfor høy innpendling av arbeidskraft til nord. Vi må ta inn over oss at leverandørbedriftene opplever tilgang på kvalifisert arbeidskraft som en av de største utfordringene, sier Giæver.

Les også: Fagfolk-krise på Melkøya: Ansatte vil ha sokkelturnus, men ledelse og kommune sier nei

Melkøya
Melkøya

Trenger mer arbeidskraft

Hammerfest-regionen vil i løpet av fire til fem år oppleve en betydelig økt etterspørsel etter industriarbeidere.

Årsaken er store prosjekt knyttet til petroleum, mineralutvinning og hydrogenproduksjon. Arbeidsledigheten i landsdelen er allerede lav.

LNG-skipet Arctic Voyager ved kai på Melkøya.

1. juni 2022 ble produksjonen på Melkøya startet opp igjen. LNG-skipet «Arctic Discoverer» hentet i forrige uke en ny forsyning med flytende naturgass. Denne lasten gikk til Bilbao i Spania.

Foto: Allan Klo / NRK

Prosjektleder for KBP sin rapport, Signe Kilskar, understreker viktigheten av rekruttering.

De begrensede arbeidskraftreservene i landsdelen forklarer hvorfor arbeidskraft utenfra er avgjørende for å kunne utføre det arbeidet som etterspørres.

– For å sikre videre utvikling og et godt grunnlag for økte leveranser, er fokus på rekruttering av både ung arbeidskraft og arbeidskraft utenfra regionen viktig, sier hun.

Signe Kilskar, KPB

Signe Silskar ved Kunnskapsparken Bodø er prosjektleder for den årlige «Levert»-rapporten, som omhandler leveranser til petroleumssektoren i nord.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Vil unngå innleie

Hos Gagama Elektro understreker Vegar Murberg at de legger ned mye arbeid for å unngå innleie av arbeidskraft.

– Vi har i hovedsak benyttet fast ansatte til oppdrag knyttet til Hammerfest LNG. Dette er noe vi etterstreber på alle våre oppdrag.

– Vi søker derfor kontinuerlig etter fagarbeidere, sier han.

Les også: Miljøversting vil elektrifisere Melkøya innen 2027

Gassturbin, Melkøya
Gassturbin, Melkøya