Med livet som innsats: Så farlig er fiskeeksporten på veiene

SKJERVØY: Laksetrailerne møter hverandre 70–80 kilometer i timen i den lave og smale Kågentunnelen i Skjervøy. Det er ikke plass til begge. Det er nødt til å gå galt.

Tunnel to lastebiler

Sekunder før det går galt. Det er ikke plass til traileren vi møter og den vi er med. Den ene får skapet ødelagt ved berøring av tunneltaket i Kågentunnelen i Skjervøy.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Trailersjåfører på smale, nordnorske veier kjører ofte med livet som innsats.

Sjåfør Ketil Bratland må legge traileren med mange tonn laks fra Lerøy Aurora på Skjervøy helt ut til venstresiden av fylkesveien for ikke å treffe kollegaen som kommer i møte, og som ligger litt ute i veibanen.

– Dæven. Jeg traff tunneltaket med skapet på bilen, sier Ketil Brattland. Jeg må stoppe for å gå ut og se, sier han.

Og ganske riktig. Bakre del av taket på bilen er skadd av sammenstøtet med tunnelen. Årsaken er at tunnelen er for lav og for smal enkelte steder til at to vogntog kan møtes samtidig.

– Jeg kan ikke kjøre helt til Oslo med laks med skadd bil. Jeg må returnere til Skjervøy. Det er ikke annet å gjøre, sier Bratland.

NRK var med i traileren og filmet hele episoden. Se videoen her:

Laksetrailerne krasjer i tunnelen.

– Sitter med hjertet i halsen

Brattland har vært yrkessjåfør i 18 år.

– Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier han.

Han ble tydelig stresset over det som skjedde.

– Men du sitter med hjertet i halsen for at du ikke skal skli av gårde når du har fiskelast på.

Har skjedd før

Kurt-Einar Karlsen ved Lerøy Aurora

Kurt-Einar Karlsen ved Lerøy Aurora.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det er ikke første gang dette skjer, sier Kurt-Einar Karlsen ved Lerøy Aurora sitt lakseslakteri på Skjervøy.

– Det er mange trailertak som har fått skade i Kågentunnelen, sier han.

Bedriften sender av gårde 25 trailere daglig, langs veien fra Skjervøy og videre ut i den store verden.

– Veien er smal og åpenbart ikke tilpasset den veibelastningen som vår virksomhet medfører, sier Karlsen.

Sier ifra til ministeren

Heller ikke fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp) er overrasket.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo krever penger som monner fra Staten til fylkesveiene.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Dette viser hvilken formidabel utfordring det nasjonale etterslepet på fylkesveien på mellom 45 og 70 milliarder representerer, sier Prestbakmo når han ser videoen.

– Det er klart vi er nødt til å kreve et nasjonalt vedlikeholdsløft over nasjonalt transportplan for fylkesveiene i landet. Dette skal vi leve av, og det kan vi ikke leve med.

Fylkesråden sier han krever at Staten bevilger penger, og så skal fylkeskommunene gjøre jobben sin.

– Produksjonen av sjømat har vært og er en viktig næring som vi skal leve av. Vi kan ikke vente med å gjøre noe med fylkesveiene. Det må skje nå, sier Prestbakmo.

Torsdag møter han samferdselsministeren på Sjømat Norge nord sitt årsmøte i Tromsø. Der kommer han til å si ifra nok en gang hva han mener.

– De tre nordnorske fylkeskommunene har en felles strategi. Det må komme penger til fylkesveiene som monner på Nasjonal Transportplan, sier Prestbakmo.

Se hele reportasjen her:

veiene i distriktet er ikke dimensjonert for den store mengden transport som skjer. To trailere møtes i tunnell det går galt. Fylkesråden for samferdsel sier staten må gjøre noe.