Senterpartiet går mot elbil-fordeler i distriktene

Fylkestinget i Troms og Finnmark ville beholde gulrøttene for elbil-kjøpere i distriktene, men Senterpartiet stemte imot. – Distriktsfiendtlig, mener MDG-politiker.

Elbiler i Finnmark er fortsatt unntaket.

Det er fortsatt langt mellom elbilene i Finnmark og Miljøpartiet De Grønne frykter at det tar lang tid å få opp andelen om fordelene fjernes.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Å ikke forlenge elbil-fordelene på samme nivå som tidligere er direkte distriktsfiendtlig, mener Kriss Rokkan Iversen (MDG).

Under fylkestinget for Troms og Finnmark fremmet hun en uttalelse om at fordelene for elbilkjøpere må bestå i distriktene.

Iversen mener fritak fra kjøpsavgifter, trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift har vist seg å være effektive gulrøtter, som har bidratt til at elbilandelen har økt år for år.

– Historien for bilkjøpere i Troms og Finnmark, som ønsker å investere i en elbil, er imidlertid en annen. Her har ladeinfrastrukturen vært under pari frem til nylig, noe som gjør at elbilløftet i vår region ligger langt etter landet for øvrig, sier Iversen.

Kriss Rokkan Iversen (MDG)

Kriss Rokkan Iversen er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Troms og Finnmark.

Foto: Siri Døsen / MDG

Overrasket over Senterpartiet

Hun peker på at Nord-Norge omsider har kommet etter med infrastruktur som gjør det mulig å velge elbil.

– Forslagene om å øke avgiften for å kjøpe og kjøre elbil er å la innbyggerne i denne regionen stå igjen på parkeringsplassen når det nasjonale elbilløftet ruller videre, mener Iversen.

Uttalelsen fikk et bredt flertall i fylkestinget, men til Iversens overraskelse var Senterpartiet et av partiene som ikke støttet den.

– Det får jeg ikke helt til å rime med Senterpartiets distriktsprofil. Ønsker de ikke at folk i Troms og Finnmark skal få tilgang på de samme nasjonale gulrøttene som gjør det mulig å revolusjonere personbiltransporten også her, spør MDG-politikeren.

Mener MDG driver med symbolpolitikk

Senterpartiets gruppeleder i Troms og Finnmark, Irene Lange Nordahl, mener MDGs uttalelse og politikken rundt elbiler starter i feil ende.

Stortinget har som mål at 100 % av nybilsalget i 2025 skal være nullutslippsbiler, og Lange Nordahl mener at MDGs uttalelse bygger på dette premisset.

– Det er ikke praktisk og realistisk gjennomførbart at alle biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Et slikt ambisiøst forslag krever at man bygger ut infrastruktur, og da er fire år altfor lite, sier gruppelederen fra Sp.

Hun legger til:

– Det MDG driver med er ren symbolpolitikk.

Irene Lange Nordahl

Irene Lange Nordahl er gruppeleder for Senterpartiet i Troms og Finnmark.

Lange Nordahl viser til at Senterpartiet ønsker å bygge ut 10.000 hurtigladere de neste årene. Her skal Nord-Norge prioriteres.

– I tillegg tok vi i fylkestinget initiativ til utbygging av 420-kraftlinja til Varangerbotn. Skal vi ha elbiler på veiene i nord, trenger vi strøm, og det er her MDG misser, mener SP-politikeren.

– Vikarierende argument

Kriss Rokkan Iversen vedgår at de stemte imot utbygginga av kraftlinja til Varangerbotn, men at det var fordi de er sterkt kritiske til å legge til rette for store vindkraftutbygginger. Derfor mener hun det blir en avsporing å trekke dette inn i saken om elbilgoder.

Rokkan Iversen sier at ryggraden for ladeinfrastrukturen for elbiler nå er på plass og har en distanse mellom ladestasjonene som gjør at det er forholdsvis robust, selv om det fortsatt må styrkes.

– Å bruke det som argument for at folk i Troms og Finnmark ikke skal få de samme godene som folk i Oslo har hatt i mange år, det er et vikarierende argument og henger ikke sammen, mener hun.

På spørsmål til Lange Nordahl om hun frykter at senterpartivelgere i distriktene vil oppleve det som urettferdig å ikke få de samme elbilgodene som folk har hatt frem til nå, sier Lange Nordahl:

– Vi er opptatt av å ha tiltak som virker for dem som kjører elbil. Vi er ikke imot tiltakene, men grunnen til at vi stemte mot uttalelsen er at det er helt urealistisk.

– Så da er dere for disse virkemidlene?

– Det vi er opptatt av er at debatten om å kunne kjøre elbiler er på rett vilkår, og da er det hurtigladere som er viktig – og tilgang på kraft. Alt annet er en avsporing av debatten, mener Lange Nordahl.