Mattilsynet skeptisk til kobberutslipp i Repparfjorden

Mattilsynet frykter at fisk og skalldyr blir giftige og uspiselige dersom Nussirs gruveplaner i Kvalsund gjennomføres.

Gruvedrift i Kvalsund

Selskapet Nussir vil slippe ut steinmasse fra gruva i Repparfjorden, men møter motstand fra flere hold.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Klima- og forurensningsdirektoratet vurderer nå om gruveselskapet Nussir skal få tillatelse til å starte kobbergruvevirksomhet i Kvalsund.

I sin uttalelse i høringsrunden som nylig ble avsluttet, henger Mattilsynet seg på i en lang rekke organisasjoner og offentlige etater som er skeptiske til planene.

Mattilsynet frykter at gruveavfallet Nussir planlegger å dumpe i Repparfjorden, kan forgifte fisken i området.

– Det kan jo være at skalldyr og fisk vil få i seg mengder med både kobber og andre kjemikalier som gjør de uegnet til mat. Og for oss er mattryggheten det som står i sentrum, sier seniorrådgiver Harald Nordås.

Mener det mangler dokumentasjon

Etter å ha studert utslippstabeller fra Klima- og forurensningsdirektoratet, mener Nordås at det er muligheter for bekymringsfulle utslipp.

– Det er muligheter for utslipp langt over det som de regner som akutt toksiske tilstander. Og når det gjelder prosesskjemikaliene, så er det alt for lite dokumentasjon til å være sikker på noe som helst, sier Nordås.

Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir, stiller seg spørrende til Mattilsynets bekymring.

Han mener at de har gjort det klart hvilke, og hvor mye kjemikalier selskapet kommer til å slippe ut. I tillegg mener han kobberutslippet ikke trenger å skape problemer for matsikkerheten.

Mener dokumentasjonen er god nok

– I og med at det har vært gruveavfall deponert i Repparfjorden tidligere, så er det jo god dokumentasjon. Det har ikke vært mulig å finne forhøyede verdier av kobber noe sted i næringskjeden. Heller ikke tang og tare, eller i skjell, sier Rushfeldt.