Hopp til innhold

Mattilsynet krever svar etter at isbjørn døde under merking

Mattilsynet ber Sysselmannen på Svalbard svare på om lover og regler ble fulgt da isbjørnen døde onsdag.

Isbjørn døde under merking

Isbjørnen døde under en merkingsrunde.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen vet foreløpig ikke hvorfor bjørnen døde i forbindelse med Norsk Polarinstitutt sin isbjørnmerking i Wijdefjorden. Obduksjonen av isbjørnen ble gjennomført torsdag kveld, men dødsårsaken er ikke klar, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

– Hannbjørnen veide 144 kilo og var to og et halvt år gammel. Resten vil obduksjonsrapporten gi svar på.

Krever informasjon

Mattilsynet fikk informasjon om hendelsen gjennom media, og har henvendt seg til Sysselmannen for å få mer informasjon om hva som gikk galt.

– Det er alltid en veterinær som er ansvarlig i for oppgaven som skal gjøres. Om veterinær skal være til stede, eller ikke – det vil være opptil veterinæren å vurdere, sier Hilde Haug, seksjonssjef i Mattilsynet, avdeling nord.

– Men vedkommende må vurdere kompetansen til de som skal gjøre jobben, og risikoen rundt det. Ved forskningsprosjekt har Polarinstituttet lagt fram rutiner som er blitt oppfattet som om det er godt nok for at man kan si at det er trygt nok om veterinæren ikke er fysisk til stede, sier Haug.

– Alltid trist å miste dyr

Sølvi Elvedahl, assisterende sysselmann

Sølvi Elvedahl hos Sysselmannen.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl vil foreløpig ikke si noe om omstendighetene rundt bjørnedødsfallet, da politiet etterforsker hendelsen.

– En veterinær var involvert, men mer vil jeg ikke si på nåværende tidspunkt, da vi undersøker saken, sier Elvedahl til NRK.

Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk polarinstitutt sier det alltid er trist å miste dyr. Han vil ikke si noe spesifikt om hendelsen onsdag, da saken ligger på Sysselmannens bord.

– Det jeg kan si er at vi var ute og merket isbjørn, at vi bedøvde en bjørn, og at det var et uhell i forbindelse med det. Detaljer om hendelsen, og hva som gikk galt det kan jeg uttale meg mer om når obduksjonsrapporten er klar.

Merkingen er en del av de vitenskapelige undersøkelsene som polarinstituttet gjør for å overvåke isbjørnbestanden på Svalbard. Det forskes blant annet på sykdom, miljøgifter og effekter av klima.

Jon Aars

Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk polarinstitutt er sparsommelig med detaljer om hendelsen.

Foto: Mattias Høyem / NRK

Hvert år blir mellom 50 og 100 isbjørner merket eller gjenfanget. Det er alltid en risiko, sier Aars.

– Nå er det veldig sjelden at det går galt. Polarinstituttet har omtrent 2400 isbjørnfangster, og fem dødsfall siden begynnelsen av 90-tallet.

Har dere vurdert om dere ga bjørnen for mye bedøvelsesmiddel?

– Jeg vil ikke uttale meg om de tingene heller.

Hva døde de fem bjørnene av?

– Det har ikke vært helt klart i alle tilfellene, men det har vært tilknyttet immobilisering og merking på ulike måter.

Feil bedøving

Mattilsynet region Nord har veiledet Norsk Polarinstitutt (NP) om reglene etter en tidligere hendelse da en isbjørn døde under helikoptertransport.

De ga både Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt kritikk for håndteringen.

Det var i slutten av januar i år at Sysselmannen fikk ei melding om at det var observert isbjørn nært Longyearbyen. Sysselmannen valgte å jage binna bort. Men hun lot seg ikke skremme, og det ble bestemt at dyret skulle bedøves og flys bort. Sysselmannen fikk hjelp fra Norsk Polarinstitutt til å håndtere bjørnen.

Obduksjonsrapporten viste at isbjørnen døde av sjokk som følge av stress, bedøving og langvarig jaging.

– Da var det avvik knytta til at det ble brukt medikamenter som var utgått på dato. Det var avvik fordi det ikke var klare tanker om hva som skulle gjøres med dyret dersom den viste negativ reaksjon på bedøvelsen, sier Hilde Haug.

Hilde Haug, seksjonsleder i Mattilsynet i Troms og på Svalbard.

Hilde Haug i Mattilsynet har tidligere veiledet Norsk Polarinstitutt (NP) om reglene, og krever nå svar på hva som har skjedd.

Foto: Privat

– Det er noe med å ha utstyr og kompetanse tilgjengelig, og vite hva man gjør dersom et dyr står i fare for å dø når det er sedert. Det var også grunn til å tro at det i det tilfellet var noe feil med doseringen av medisin i forhold til vekta på dyret.

Under hendelsen oppfattet Mattilsynet det slik at veterinær ikke var kontaktet på forhånd.

Sølvi Elvedahl vil ikke kommentere denne saken som skjedde før hun ble ansatt hos sysselmannen. Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra andre hos Sysselmannen i helga.

– Ikke ulovlig

Norsk polarinstitutt sier det var en sysselmannsaksjon.

– Det er de som avgjør hvilken kompetanse som skal inn, sier Jon Aars.

Aars stusser på at Mattilsynet regner medikamenter utgått på dato er å regne som avvik.

– Det er ikke noen grunn til å tro at det har noen negativ effekt å bruke medikamenter som er gått ut på dato og det er heller ikke noe forbud mot det, sier Aars

– Slik jeg ser det hadde hendelsen i januar ikke noe med hverken dosering eller at medikament var gått ut på dato.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein