Hopp til innhold

Mattilsynet avdekket dårlig hygiene hos fiskeforedlingsbedrift

– Men noen av regelbruddene de mener å ha funnet, er feil, sier daglig leder Oddvar Jenssen i Nordkyn Seafood.

For andre gang på et halvt år avdekket Mattilsynet regelbrudd hos fiskeforedlingsbedriften Nordkyn Seafood i Øst-Finnmark.

Regelbruddene, som gjelder hygiene, blir betegnet som alvorlige.

Etter en kontroll i oktober, oppdaget tilsynet i en uanmeldt kontroll 19. februar at mange av forholdene ikke var rettet opp i, sier distriktssjef Gørill Hogseth i Mattilsynet.

– Det er jo skuffende for den som er på tilsyn, den inspektøren som er der og ser at den tilliten som man viste ikke er blitt innfridd, sier Hogseth.

Hygiene

Fiskeforedlingsbedriften Nordkyn Seafood ble også kontrollert i oktober, og i den uanmeldte kontrollen 19. februar avdekket Mattilsynet mange av de samme regelbruddene, som i hovedsak dreier seg om hygiene.

Blant annet så de at rust og svarte partikler falt av en grind som brukes til innfrysing av filet. De varsler nå pålegg mot bedriften.

– Men dersom denne virksomheten ikke følger det opp, så vil vi vurdere opptrappende virkemidler, og det kan være tvangsmulkt, vi kan gi virksomhetskarantene, eller vi kan stenge virksomheten og trekke tilbake godkjenningen, sier Hogseth.

Mener tilsynet gjorde feil

Daglig leder Oddvar Jenssen innrømmer at enkelte ting ikke var i orden da Mattilsynet var på besøk, men mener likevel at tilsynet har gjort flere feil.

– Ja, blant annet at vi ikke har tatt vannprøver i fjerde kvartal i fjor, de lå jo på bordet her til dem. Her er det jo en del positive feil, ganske alvorlige ting de påpeker som er fremlagt i møte, som de ikke har fått med seg, men hva det skyldes vet jeg ikke, vi får ta det opp med dem direkte, sier Jenssen.