Hopp til innhold

Kjent matskribent boikotter reinkjøtt fra Vest-Finnmark

Journalist og matkommentator i Aftenposten, Yngve Ekern har sluttet å kjøpe kjøtt fra Vest-Finnmark. Utrolig trist, mener næringa.

Yngve Ekern

Matskribent Yngve Ekern boikotter reinkjøtt fra Vest-Finnmark. Her i full gang med å dele opp et helt reinsdyr ved en annen anleding.

Foto: Rolf Øhman / Aftenposten

Journalist og matkommentator i Aftenposten, Yngve Ekern har skrevet på Twitter at han ikke kjøper reinkjøtt fra Vest-Finnmark, blant annet på grunn av den siste tidens saker om svindel i næringa.

– Som matjournalist er jeg opptatt av at maten vi spiser er bærekraftig og at dyrevelferden er ivaretatt. Som jeg ser er ikke dette tilfellet med reindriften i Vest-Finnmark, sier Yngve Ekern til NRK.

– Det er dyreplageri

Han begrunner dette med at det ofte står i media om vold og kriminelle handlinger innen reindriften i Finnmark. Det som imidlertid var utslagsgivende for at han ikke lenger vil kjøpe reinkjøtt fra Vest-Finnmark, var Riksrevisjonens rapport fra i fjor.

– Der ble reindrifta dømt nord og ned, særlig på grunn av overbeiting, og det synes jeg er alvorlig. Reintallet økte med 40 prosent i forrige tiår ifølge Riksrevisjonen, og det er altfor mange. Det er ikke bærekraftig og det er dyreplageri, mener Ekern.

Noen få som ødelegger

Alf Johansen

Reineier og medlem i reindriftsstyret Alf Johansen i Porsanger, sier det handler om få personer som øvedlegger for veldig mange andre innen reindrifta i Finnmark.

Foto: Ewa-Mari Hedmann / NRK

Reineier og medlem i reindriftsstyret, Alf Johansen mener det handler om noen få personer som ødelegger for veldig mange.

– Jeg vil gjerne understreke at det ikke er lovløse tilstander i reindriftsnæringa, verken i Vest-Finnmark eller andre steder. Det er kun noen få personer som skaper store overskrifter i media.

Johansen sier at næringa tar avstand fra det som har vært omtalt i media den siste tiden.

– Det er svært beklagelig at noen går til det skrittet å boikotte kjøp av reinkjøtt på grunn av at noen i næringa har gjort noe ulovlig. Det er ikke slik ellers i samfunnet at hvis enkeltpersoner blir tatt for juks og fanterier, så straffer man ikke en hel næring eller en hel befolkning for det.

Reineieren mener det er ingen grunn til å slutte å kjøpe reinkjøtt fra Finnmark.

– Man hjelper ingen med det. Det man kan i skade for å gjøre er å stigmatisere reindriftsbefolkningen i Vest-Finnmark. Det de trenger nå er støtte, sier Alf Johansen til NRK.

Rein drept av ulv

Denne reinen er drept av ulv i 2010.

Foto: Statens naturoppsyn

– En ekstrem byrde for næringa

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara, sier at saken ennå er under etterforskning slik at ingen vet sannheten om hva som har skjedd.

– Som jeg tidligere har kommentert så er det noen få som ødelegger for veldig mange. Det hører man her også, når det kommer et slikt utsagn fra en kommentator i en avis som sier det han sier. Det er en sannhet i det at én kan ødelegge for veldig mange.

Sara mener at dette er noe som ødelegger for næringa.

– Det må vi vel alle bare ta innover oss, at det ødelegger for hele næringa. Hvis enkeltutøvere gjør noe sånt, så ødelegger det for mange. Vi er en liten næring, så vi tåler ikke at noen gjør sleivspark, sier Sara.

Ikke lovløse tilstander

– Vi hører stadig at det jobbes med saken, men at det ikke er noen framgang. Det er også det Riksrevisjonen konkluderte med i fjor. At det ikke var noen framgang mot målet om økologisk drift, sier Yngve Ekern.

Han skriver på Twitter at det er et ekstremt utslag av lovløse tilstander, som næringen ikke har villet ordnet opp i.

Dette kjenner ikke Nils Henrik Sara seg igjen i.

– Dette er helt ukjent for næringa. Jeg har aldri i min villeste fantasi tenkt på at folk kan gjøre noe sånt som de er beskyldt for nå. Jeg håper inderlig hvis dette stemmer at de blir dømt, sier Sara.

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund synes det er synd at ting har blitt slik de har blitt.

– Det er jækla trist for å si det på nordnorske ord, understreker NRL-lederen.

NRL-leder Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara påpeker at svindelsaken er under etterforskning, og at man ennå ikke vet sannheten om hva som har skjedd.

Foto: Liv Inger Somby

Vil kjøpe dyr som har levd godt

– Det reindriftsnæringen i Finnmark må gjøre er å slakte ned, og selge det som sunne dyr, som vi liker å tro at rein er. At det er dyr som har levd godt. Sjøl kjøper jeg nå rein fra Midt-Norge, sier kjendiskokken.

Han sier han elsker reinkjøtt og hval, og det er de to typene kjøtt man kan være stolte av i Norge. Dessverre mener han alt ikke er helt på stell i reindriftsnæringa i Vest-Finnmark.

– På vegne av mine lesere følger jeg godt med. Når jeg ser at ting er på stell og dyrevelferden blir ivaretatt på skikkelig vis, så vil jeg oppfordre mine lesere til å kjøpe den reinen. For det er jo i utgangspunktet veldig bra kjøtt, slår journalist og matskribent i Aftenposten, Yngve Ekern fast.

Siste fra Troms og Finnmark