Stillingen i fare etter knusende rapport

Flyktningtjenesten i Tromsø har kjøpt tjenester for flere titalls millioner kroner uten å ha hatt tilbudene ute på anbud, viser gransking.

Pressekonferanse

Fra pressekonferansen som nå pågår på Rådhuset i Tromsø.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– De personellmessige konsekvensene for enhetsleder for Flyktningtjenesten er til vurdering. Det er alt jeg har anledning å si i henhold til Arbeidsmiljøloven, sa byrådsleder Øyvind Hilmarsen under tirsdagens pressekonferanse.

Byrådslederen i Tromsø kommune presenterte innholdet rapporten som beskriver økonomiske forhold og regler og rutiner ved Flyktningtjenesten i Tromsø kommune.

Konklusjonen er klar:

  • Enheten har brutt regler om offentlige anskaffelser og har rutinesvikt på flere områder.
  • Enheten har kjøpt tjenester for 33 millioner kroner av Tromsprodukt siden 2009 uten å ha sendt tilbudene ut på anbud. Tromsprodukt er en offentlig eid attføringsbedrift som tilbyr kurs og opplæring.
  • Det er også kjøpt kurs og tjenester for fem millioner kroner av det private selskapet Kommunikatoren AS, uten anbud.
  • I tillegg viser granskingen til Tromsø kommune at ansatte ved Kommunikatoren AS har bestilt tolketjenester på vegne av Flyktningtjenesten for fem millioner kroner, også det uten anbud.
Pressekonferanse

Grovt bedrageri

Tromsø kommune satte i april ned en gruppe med controllere og jurister som nå er ferdig med å granske flyktningtjenesten. Bakgrunnen var at en tidligere ansatt i flyktningtjenesten i april ble siktet, og innrømmet grovt bedrageri av 4,5 millioner kroner.

Massiv gransking

Både politiet, kontrollutvalget og Tromsø kommunes egen administrasjon har lett for å finne ut hvordan en ansatt kunne underslå 4,5 millioner kroner fra kommunens flyktningtjeneste.

– Det handler om de generelle økonomifullmaktene og reglementene i Tromsø kommune. Det skal være to personer som attesterer og anviser utbetalinger. Vi vil finne ut om alle disse reglementene og fullmaktene er fulgt, og om vi eventuelt er nødt til å endre noe på bakgrunn av denne saken. Det sa byrådsleder Øyvind Hilmarsen til NRK etter at det ble kjent at kommunen hadde satt ned en gruppe som skulle finne ut om reglement og rutiner var fulgt.

Mistenkelig fakturering

Kontrollutvalget i kommunen begynte en gjennomgang av hele flyktningtjenestens virksomhet allerede tidligere i år, etter mistanke om uregelmessigheter ved fakturering.

– Det var fakturering som ikke var i tråd med de interne reglene i kommunen, og derfor fant kontrollutvalget ut at vi måtte prioritere en gjennomgang av Flyktningtjenesten, sa leder i Kontrollutvalget, Elisabeth Steen til NRK i april måned.

Politiet etterforsker fremdeles bedragerisaken mot en tidligere ansatt i flyktningtjenesten.

Nyheter fra Troms og Finnmark