Massetester russen

Mandag og tirsdag skal russen i Tromsø masseteses for koronavirus. Russepresidenten har selv tatt initiativet overfor smittevernoverlegen i kommunen, og fått avtaler med Koronasenteret.