Hopp til innhold

Mann skaper frykt – politi og helsevesen maktesløse

Trusler med øks og smell som kan minne om avfyrt våpen skaper frykt i ei Finnmarks-bygd. Men både politiet og helsevesenet står nærmest maktesløse i slike saker.

Per Rørvik

Overlege Per Rørvik ved seksjon for sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge erkjenner utfordring i behandling og handtering av tilfeller der psykisk syke mennesker skaper frykt i lokalsamfunnene.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er ikke ulovlig å være syk, erkjenner polititjenesteleder Britt Elin Hætta Isaksen hos politiet i Finnmark.

I den lille bygda har en mann en rekke ganger skapt uro og frykt ved sin truende oppførsel. Flere forteller om avsperring av veier, truende adferd med øks og smell som oppfattes som skyting.

En av innbyggerne i bygda forteller at vedkommende ikke tør låse opp ytterdøra med mindre det er kjent hvem som ringer på. Derfor har venner og kjente fått beskjed om å si fra før de kommer.

– Jeg føler at jeg hele tiden må kikke meg over skuldra ute. Må vi akseptere at hverdagen skal være slik? spør vedkommende.

– Godt kjent med folks opplevelse

– Vi er godt kjent denne personens adferd. Derfor aksjonerer vi naturligvis når vi får melding fra publikum, sier polititjenestelederen.

Politiførstebetjent Britt Elin Hætta Isaksen

Polititjenesteleder Britt Ellin Hætta Isaksen sier de gjør det de kan for å sikre innbyggernes trygghet.

Foto: Åse Pulk

Hun forsikrer innbyggerne i kommunen om at både våpen og våpentillatelse er inndratt for lenge siden, og at smell ikke skyldes skyting.

– Men det kan naturligvis være knallpistol eller noe slikt, sier hun.

Mellom alle stoler

Polititjenestelederen erkjenner at psykiatri ofte skaper vanskelige utfordringer.

– Når helsevesenet mener mennesker er friske nok til å være ute i samfunnet og vi ikke har alvorlige straffbare handlinger som grunn, kan ikke vil holde folk inne, sier hun.

Isaksen legger til at de ikke har noen konkrete saker på at mannen har gjort alvor av sine trusler.

– Men ingen kan heller med sikkerhet si at det aldri kommer til å skje noe. Vi må bare gjøre så godt vi kan for å skape trygghet blant innbyggerne, og det gjør vi vet å aksjonere når det meldes fra om episoder som skaper uro, sier Isaksen. Og usikkerheten er for flere stor.

Åsgård, Universitetssykehuset Nord-Norge

Ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge anslår de at et tosifra antall mennesker i landsdelen i verste fall kan utgjøre en fare for omgivelsene på grunn av psykiske lidelser.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Vanskelig dilemma

Overlege Per Rørvik ved seksjon for sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier tilfeller som beskrives fra Finnmark er velkjente, men vanskelige.

– Det er utfordrende for alle, men en meget relevant problemstilling mange steder, sier Rørvik.

Han bekrefter og at når folk utskrives, så er det fordi fagpersonell har vurdert at de er stabile nok til å bli utskrevet, og at det er etablert et lokalt nettverk som kan fange opp endringer.

Men han forklarer at det blir ekstra utfordrende for både politi og helsevesen når helsedepartementets tilnærming er en styrking av pasientrettighetene, noe som gjør bruk av tvang vanskeligere. Mot dem står justisdepartementet i større grad vil åpne for å dømme folk til tvunget psykisk helsevern for samfunnsplagsom og brysom adferd.

– Dette beskriver jo de utfordringene vi står i. Både skal enkeltindividers rettigheter og samfunnsbehovene skal ivaretas, forklarer Rørvik.