Mann siktet og varetektsfengslet for voldtekt av gutt på asylmottak

Voldtekten skal ha skjedd på et asylmottak i Troms, og mannen er nå varetektsfengslet i fire uker.

Norges lover

Mannen må sitte varetektsfengslet til 5. desember.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den unge mannen ble pågrepet 6. november, og han er siktet for ved vold eller truende atferd å ha skaffet seg seksuell omgang.

Det påståtte overgrepet skal ha skjedd mot en 14 år gammel gutt på et asylmottak i Troms 16. oktober.

Tingretten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for forholdet, og viser blant annet til undersøkelser ved voldtektsmottaket ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Retten mener også at vilkårene for varetektsfengsling er til stede siden det er konkret og overhengende fare for at siktede vil unndra seg straffeforfølgning dersom han ikke varetektsfengsles.

Den siktede mannen har selv oppgitt at han er født i 1999. Men i en aldersanalyse utført av UDI konkluderes det med at han er cirka 19–20 år gammel. Retten finner ingen grunn til å tvile på analysen, og har tatt påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil fire uke til følge.