Mann dømt for 30. gang for kjøring uten å ha førerkort

Retten mener 45-åringen fra Tromsø viser total mangel på vilje og respekt for loven.

Rettssal

Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i seks måneder for en rekke lovbrudd.

Foto: NRK

En 45 år gammel mann fra Tromsø er dømt til fengsel i seks måneder for å ha kjørt bil uten at han hadde sertifikat, for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og for å ha oppbevart 161 gram cannabis.

Mannen tilsto alle forhold han var tiltalt for da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett.

45-åringen er tidligere straffet en rekke ganger, særlig for brudd på vegtrafikklovgivningen og narkotikalovgivningen.

7. oktober i 2015 ble mannen dømt for 28.-gangs overtredelse av kjøring uten gyldig førerkort. Medregnet de to nye overtredelsene i denne saken, er dette 30.-gangs overtredelse.

Nord-Troms tingrett ser svært alvorlig på dette, og skriver følgende i dommen:

«Når tiltalte nå igjen dømmes for trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd demonstrerer han en total mangel på vilje og respekt for denne lovgivningen. Særlig er kombinasjonen av rus og bilkjøring uheldig, og innebærer at han setter medtrafikanters liv og helse i fare.»

Nyheter fra Troms og Finnmark