Mangler fagfolk som kan ta vare på overgrepsutsatte barn

Helse Nord har fått i oppdrag å se på hvordan de kan sikre at flere overgrepsutsatte barn får nødvendig hjelp. Men øremerkede penger til prosjektet har de ikke fått.

Vold mot barn

UNN og Nordlandssykehuset skal nå se på hvordan de kan få til en løsning som kan hjelpe flere barn.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi har i årets oppdragsdokument fra helseministeren har vi fått et oppdrag der vi skal få på plass kombinerte stillinger som skal jobbe både på barnehusene og på barneavdelingene på sykehusene. Noen av utfordringene er tilgangen på barneleger og utdanning av barneleger, og kompetansen de har på dette området. Det er noe vi ønsker å prate med sykehusene om, sier seksjonsleder i fagavdelingen ved Helse Nord, Sidsel Forbergskog til NRK.

Politi avdekker stadig flere saker hvor barn har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, men hjelpeapparatet klarer ikke å følge helt opp utviklingen.

Presset på leger som har denne spisskompetansen, såkalt sosialpediatrisk kompetanse, er derfor stort.

Dette har både Barneombudet og politimesteren i Troms tatt opp.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har de nå fire barneleger med sosialpediatrisk kompetansen, den femte er under utdanning.

Kommunikasjonsdirektør Hilde Pettersen sier de ønsker penger øremerket en stilling til Barnehuset i Tromsø. Ifølge Helsedepartementet skal helsetilbudet sikres innenfor gitte budsjettrammer.

– Vi skal ha et møte med UNN og Nordlandssykehuset, for å diskutere hvordan vi kan løse dette oppdraget best mulig, men det ligger ikke øremerkede penger til å løse oppgaven, sier Pettersen.