Slik sjekker du skredforholdene selv

Manglende skredvarsling gjør at NVE ber folk sjekke skredskolen deres, før de starter ut på påsketur med skuter.

Skutere

Det nærmer seg påske, og mange i Finnmark og Nord-Norge tar turen ut på tur - gjerne med skuter. Da er det greit å ha lest gjennom tipsene for skuterkjørere på Varsom.no.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

I Finnmark har Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE, skredvarsling kun i Alta og Loppa, fordi det statistisk sett er størst fare for snøras i disse områdene.

Det gjør at store deler av Finnmark ikke får varsel om skredfaren på nettsiden Varsom.no.

– Jeg tror de fleste er nokså var på skredfaren siden det har kommet så mye snø nå. Det er veldig bra, sier skredobservatør og lokal kjentmann i Alta, Bjørn Michaelsen.

Skredekspert Bjørn Michaelsen

Skredekspert og lokal observatør for NVE i Alta, Bjørn Michalesen.

Foto: Kai Erik Bull

Med god lokalkunnskap om Alta og Loppa, samler han inn informasjon som gir skredvarselet man finner på nettsiden Varsom.no.

– Jeg får informasjon fra enkelte som har vært på tur, eller ringer noen. Da er det særlig vinden og hvor mye snø som er kommet som det er viktig å få klarhet i, sier Michaelsen.

Slike varsler finner man dessverre ikke over hele Finnmark - kun i Alta og Loppa. Dette skal NVE gjøre noe med, men utvidelse av skredvarselet østover i Finnmark kommer ikke før til neste vinter.

Størst skredproblemer

– Vi har rett og slett valgt ut de regionene hvor det var størst skredproblem, og størst behov for å komme i gang med varsling. Vi tenker at vi skal utvide østover slik at vi dekker i hvert fall Porsangerhavløya, sier seksjonsleder Rune Engeset for skredvarsling i NVE

Det dekker langt ifra hele Finnmark. I Østfinnmark politidistrikt tar de i bruk varsling på twitter og via pressemeldinger ved stor skredfare. Stabssjef Lars Blix Olsen i Østfinnmark politidistrikt mener NVE bør utvide sitt varslingsområde til å gjelde langt større deler av Øst-Finnmark.

Kjørte fra snøskred på skuter

Slike hendelser ønsker NVE at folk skal unngå, med å hjenvise til skredskolen, der det er egen seksjon for skuterførere.

Foto: Hans-Erling Hanssen

– Vi skal ikke glemme at vi for et par år siden hadde dødsfall som følge av snøskred to år på rad i Tana. Så selv om fjellene er høyere i Vest-Finnmark så gjør ikke det skredfaren mindre i øst-Finnmark, sier Blix Olsen.

Ber folk sjekke sjøl

Hans politikollega lensmann Øyvind Lorentzen i Alta, mener verdien av skredvarslinga er stor. Den avhenger likevel av at folk sjekker varselet før de drar ut i fjellet - noe han ikke tror alle gjør.

– En ting er at man kan si at skredfaren er faregrad 3, men man må likevel ha en viss kunnskap om snøskred og områdene, for å vurdere det på stedet hvor du ferdes. For det er forskjellige forhold fra sted til sted, sier Lorentzen.

Engeset i NVE sier folk godt kan ta utgangspunkt i skredvarslet fra Alta også for andre steder i Finnmark. Det er noe den lokale skredobservatøren mener kan bli utfordrende.

Krever gode lokalkunnskaper

– Alle som er mye på fjellet vet at forholdene varierer lokalt. Det er også en av tingene som er utfordrende med å være observatør. Det krever veldig gode lokalkunnskaper for å kunne prøve å nyansere i et varsel, hva som gjelder hvor, understreker Michaelsen.

For eksempel så kan det være stille et sted, mens det blåser kuling ikke langt unna. Da vil skredfaren være stor ett sted, mens det som i luftlinje er ganske nært har uberørt snø og liten skredfare.

Skredskole også for skutere

Som en løsning for områder der det ikke er skredvarsel, sier Engeset i NVE at folk kan sjekke skredfaren selv på Varsom.no

– Der er det en skredskole hvor du kan se hva som er de viktigste forhåndsreglene du bør ta for å unngå å bli tatt av skred, sier han.

De har også laget spesielle sider for folk som kjører skuter, der de forteller hva skuterførere spesielt bør passe på.

– Skuter er jo et fantastisk framkomstmiddel, hvor du kan nå store områder. Og da er det spesielle råd for skuterfolket. Jeg ber også folk å følge med på værvarselet og se på skrevarslingen for Altaområdet, sier Engeset.