Manglende fosterhjemsoppfølging

Alta kommune i Finnmark har omfattende mangler i dokumentasjon og rutiner på hvordan fosterhjemsbarn blir fulgt opp og har det.

Barnevern

Alta kommune mangler rutiner og dokumentasjon på oppfølging over hvordan barna har det, og det mangles i flere tilfeller dokumentasjon over hva som ligger til grunn for beslutninger som tas rundt barna.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

60 fosterhjemsbarn i Alta kommune sikres ikke den oppfølging de har rett til. Det kan NRK fortelle etter å ha lest en tilsynsrapport som fylkesmannen gjort.

Det konkluderes med fire lovbrudd på barnevernsloven og fosterhjemsforskriften.

Alta kommune mangler rutiner og dokumentasjon på oppfølging over hvordan barna har det, og det mangles i flere tilfeller dokumentasjon over hva som ligger til grunn for beslutninger som tas rundt barna.

– Underbemanning

Svein Hansen er leder for barn og ungetjenesten i Alta kommune.

– I denne sammenhengen har vi fått merknader, avvik eller lovbrudd om du vil, som vi er nødt til å jobbe systematisk med framover, sier han.

– Hvorfor har dere slike mangler?

– Det er nok mange årsaker. Men det er ikke til å legge skjul på at barnevernet i Alta har slitt i mange år med underbemanning, sier han.

Ifølge rapporten så har også problemene blitt meldt oppover i kommunen.

Men under de siste fire årene så har det bare tilkommet en stilling ekstra til barnevernet, i kommunen hvor ordføreren nettopp ble utnevnt til ambassadør for fosterhjem.

Det var først etter at staten gjennom fylkesmannen bevilget inntil tre stillinger i år at Svein Hansen føler Alta kommune klarer å gjøre jobben.

Lover å bli bedre

Laila davidsen

Ordfører i Alta har ikke lest rapporten, men sier at lovbrudd og feil i barnevernstjenesten i kommunen.

Foto: Kai Erik Bull

Ordfører Laila Davidsen skriver i en e-post til NRK at hun må lese rapporten innen hun kommenterer den, men skriver også at det er alvorlig og uakseptabelt dersom det er avdekket feil og lovbrudd i forhold til oppfølging av fosterhjemsbarna.

Vi skal rette på problemene lover leder for Barn og ungetjenesten i Alta, Svein Hansen.

– Vi har allerede omorganisert ved at fire hele stillinger skal gå til oppfølging av fosterhjelm. Da blir det en spesialisering i arbeidet. Disse vil ha ansvar for å følge opp fosterhjemmene, sier han.

Går ut over barna

Dårlig oppfølging av fosterhjemsbarn får konsekvenser ikke bare for de aktuelle barna, sier generalsekretær i fosterhjemsforeningen Tove Wahlstrøm.

– Hvis man ikke følger opp fosterhjemmet så er konsekvensen at fosterforeldrene gir opp, og barna kan måtte bli flyttet til et nytt hjem. Det vil gå ut over rekrutteringen også, sier hun.

Hun mener det er alvorlig når barns rettsikkerhet blir forskjellig ut ifra hvor i landet de bor.

– Det ligger retningslinjer og lover til grunn for dette. Det kan virke som at hadde disse blitt fulgt, så hadde det vært et godt barnevern. Men vi ser i Norsk fosterhjemsforening at det er særdeles store forskjeller mellom kommunene. Det er alvorlig i forbindelse med rettssikkerheten til barnet, sier hun.