Mange vil delta i «dropout-prosjekt»

Et prøveprosjekt som skal hindre frafall i videregående skoler gir gode resultater, og er nå utvidet fra to til fire dager i uka.

NAV Eirin Ytreberg

Veileder Eirin Endresen Ytreberg opplever at både elever og lærere er svært positive til at NAV er inne i skolen.

Foto: Elise Holdal / NRK

To veiledere fra NAV har hatt kontor på to skoler i byen, Breivika videregående skole og Breivang videregående skole, siden høsten 2013. Nå er deres stillinger gått fra å være 50 prosent til 100.

Lavterskeltilbudet som skal bidra til at elever får råd og oppfølging raskt, fungerer svært bra, sier NAV-veileder Eirin Endresen Ytreberg.

– Grunnen til at vi trenger å være der 100 prosent, er at mange elever og lærere tar kontakt, og vi må ha nok tid til å følge opp alle. Da trenger vi å være mer på skolen enn tidligere. Noen saker kan også haste, og da er det viktig at vi er tilgjengelig der og da, forteller hun.

Fire av dagene arbeider veilederne ved skolen, og en dag i uken er de ved NAV-kontoret.

– Kompleks arena

«NAV-veiledere i videregående skoler» heter prøveprosjektet som er i Tromsø, Oslo, Stavanger og Jessheim. Målet er å bidra til at flere fullfører videregående opplæring.

NAV inntar skolene

Elever som Jeanette Havnør Fenes og Mathilde Fjeldavli, kan enkelt opprette kontakt med NAV-veileder Eirin Endresen Ytreberg på skolen.

Foto: Elise Holdal / NRK

Omtrent hver fjerde elev i videregående skoler dropper ut. Prosjektet ble startet etter at en skole på Østlandet så gode resultater av å ha en NAV-veileder inne på skolen. Da ønsket Utdanningsdirektoratet å se om det ville ha en virkning andre plasser.

– Vi vet at mye av frafallet på skolen skyldes andre forhold enn det rent skolefaglige. For eksempel psykisk helse, sosiale forhold og økonomi. Dermed blir skolen som arena kompleks, og da blir det viktig å få en annen kompetanse enn den rent pedagogiske inn i skolen. Der er vi et bidrag, sier Eirin Endresen Ytreberg.

Hun forteller at de opplever stor variasjon i hva elevene trenger hjelp med. Alt fra jobbsøknader til boligforhold.

– Betyr noe for mange

Selv om prosjektet er utvidet, er det fortsatt et prøveprosjekt. Men fra i høst ble det bestemt at det skulle gjelde alle fylker.

Endresen Ytreberg sier det gir grunn til å tro at det kan bli permanent.

– Nå vil Utdanningsdirektoratet at alle fylker skal ha NAV-veileder inn i skolen. Ut fra det ser jeg positive signaler på at man mener det er mye bra med prosjektet. Det ser ut til at det absolutt satses på det.

Fordi det fortsatt er et prøveprosjekt eksisterer det foreløpig ikke rapporter som kan vise konkret effekt av å ha veilederne inne på skolen.

– Men det at NAV i skolen betyr noe for mange enkeltelever, er jeg helt sikker på. Det fører også til at en del kan få hjelp tidligere enn før. De får hjelp mens de er på skolen, noe som bidrar til at de enklere kan fortsette skolegangen.