Mange venter på sykehusbehandling

Under koronakrisen har over 5000 behandlinger blitt utsatt, og nesten 200 planlagte operasjoner blitt stoppet som følge av smitteverntiltak ved Finnmarkssykehusene. Overlege Thoralf Enge i Hammerfest forteller at de forsøker så godt de kan å ta inn etterslepet. Det skriver iFinnmark.