Mange unge rusmisbrukere

Ordføreren i Harstad har ikke oversikt over omfanget med rusmisbruk blant ungdom i kommunen. Det sa fungernde ordfører, Espen Ludviksen da saka ble tatt opp i kommunestyret i dag. Høyres Julie Solfjell er svært bekymra over at rusomsorgen stadig melder om flere unge rusmisbrukere. Rusteamet har kontakt med omlag 50 unge, men mener kan være dobbelt så mange unge rusmisbrukere i byen og at det blir stadig mer akseptert blant de unge.