Mange prester i Troms vil ikke vie likekjønnede

Troms-prester reagerer ulikt på nytt kirke-vedtak. Men biskopen lover at prostene skal ordne vigsel.

Biskopen taler

Biskop Olav Øygard lover at homofile i alle sogn i Troms skal få vie seg i kirka

Foto: Skjermdump / NRK

Biskopen Olav Øygard i Nord-Hålogaland har fått lite reaksjoner etter kirkemøtets vedtak i helga om liturgi for likekjønnede par.

– Jeg har ikke fått noen voldsomme protester, men noen spørsmål om hva vedtaket innebærer, sier Øygard.

Biskopen velger å ikke bruke ordet reservere seg. Han understreker at det er valgfritt om prestene vil bruke den nye ordninga.

– Det er nok en god del som ikke vil vie likekjønnede, men vi har ikke undersøkt hvor mange. Og unansett er prostene ansvarlig for å skaffe prest , og det klarer de.

Skal ordne prest

De som ønsker å gifte seg skal uansett ta kontakt med prestekontoret. Hvis en lokal prest ikke synes det er greit på vite, skal prosten ordne en annen prest.

– Regner du med at går greit i Nord-Hålogaland?

– Jeg tror det vil gå greit, og så kan det tenkes at det oppstår noen kinkige situasjoner. Og da tenker jeg ikke bare på prester, men også andre kirkelige ansatte, sier biskop Olav Øygard.

Motstand i Nord-Troms

En kartlegging NRK har gjort viser at det i noen sogn i Troms er et flertall av prester som vil vie homofile, mens i andre er det motsatt:

  • I Nord-Troms har alle de seks prestene reservert seg. Der vil kun prost Hans Erik Schøtt vie homofile.
  • I indre Troms sier er flertall av de åtte prestene ja til homofil vigsel.
  • I Senja prosti opplyser prost Sigurd Skollevoll at flertallet av de ni prestene har reservert seg.
  • I Trondenes har NRK ikke fått svar hos prosten.
  • I Tromsø domprosti er det ja til homofil vigsel fra et overveldende flertall av de vel 20 prestene. Det opplyser fungerende prost Kjell Riise.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen