Mange års kamp om tunnel er satt på vent: – En gedigen skuffelse

Nord-Troms tingrett har kjent reguleringsplanen for Langsundforbindelsen i Karlsøy ugyldig på grunn av manglende konsekvensutredning.

langsundforbindelsen
Foto: nrk

– At Nord-Troms tingrett vurderer planene som ugyldige er særdeles overraskende, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo i et presseskriv.

Det skjedde etter at Troms fylkeskommune søkte om å overta deler av eiendommen til reindriftsnæringen og seks grunneiere, for å gjennomføre reguleringsplanen som ble endelig godkjent i 2015.

– Dette er frustrerende, og en gedigen skuffelse – mildt sagt, sier rådmann i Karlsøy kommune, Jan-Hugo Sørensen til NRK.

I 15 år har det blitt jobbet med å etablere en fastlandsforbindelse mellom Ringvassøya og Reinøya i Karlsøy kommune.

Mandag erklærte Nord-Troms tingrett reguleringsplanen for Langsundforbindelsen fra 2010 ugyldig.

Jan Hugo Sørensen, rådmann Karlsøy

Rådmann Jan-Hugo Sørensen i Karlsøy kommune.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Fylkeskommunen og Statens vegvesen skulle få avklart grunnspørsmålet, men isteden har retten slått fast at det gamle reguleringsplanvedtaket ikke er gyldig på grunn av manglende konsekvensutredning, sier Sørensen.

– Aldri opplevd før

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, sier vegvesenet skal få juridisk hjelp til å se på kjennelsen.

– Jeg er veldig overrasket, dette kom svært brått på. Dette er noe jeg i mitt lange liv i vegvesenet aldri har opplevd før, sier Naimak.

Han har ikke tatt stilling til om den pågående anbudsrunden nå må utsettes eller avlyses.

– Har vegvesenet gjort en for dårlig jobb?

– Det er vanskelig å si. Det har vært en del motstand mot prosjektet. Hvis kjennelsen blir stående kan det se ut som at planprosessen har vært for dårlig. Men vi får vente og se på de juridiske vurderingene, sier Naimak.

Håper på forståelse

Reindriftsnæringen og grunneierne har brukt advokat Knut Helge Hurum. Han sier til NRK at han er svært glad på sine klienters vegne, etter en lang og tung prosess.

Reindriftsnæringen har bedt om en konsekvensutredning av veien i ti år, og tingretten har nå konkludert med at det er feil i reguleringsplanen i henhold til lovverket.

– Når den er i samsvar med regelverket er vi fornøyd med prosessen. Og da vil vi vurdere hva som kommer ut av konsekvensutredningen, hvordan vegen ser ut videre, sier Hurum.

– Jeg har forståelse for fortvilelsen til de som venter på Langsundforbindelsen, men det retten har sagt er at man må kjøre en sikker prosess etter loven. Og det håper jeg vi får en viss forståelse for fra andre også.

Skuffet over utviklingen

Troms fylkeskommune ved regionvegkontoret må betale saksomkostninger til reindriftsnæringen og grunneierne på til sammen 1.100.000 kroner.

Ordfører i Karlsøy, Mona Pedersen, og Rådmann Sørensen var tirsdag i et møte med fylkesråd for Samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

– Karlsøy kommune skal vurdere hvordan man kan gå videre for å kunne få en plansituasjon som muliggjør nødvendig framdrift i saken. Statens vegvesen skal også bidra. Eventuelle ytterligere vurderinger og avklaringer som må gjøres, vil vi komme tilbake til etter at veivesenet har gått gjennom tingrettens vurderinger, sier Prestbakmo.

Nyheter fra Troms og Finnmark