Malangen Resort straffes for ulovlig snøskuterkjøring

Malangen Resort har drevet ulovlig skutekjøring. Det er konklusjonen etter at Troms politidistrikt er ferdig med å etterforske snøskuterulykka i januar i år der en 60 år gammel turist fra Østerrike omkom.

Malangen resort

Turistanlegget Malangen Resort.

Foto: NRK

Politiadvokat Christian Hanssen sier til NRK at det ikke skjedde noe straffbart i forbindelse med selve ulykka, men reiselivsanlegget får en bot på 50.000 kroner for å ha drevet ulovlig skuterkjøring.

I etterkant av den tragiske ulykka på ved Malangseidet oppstod det diskusjoner mellom Fylkesmannen i Troms og Malangen Resort. De to partene har vært uenige om skuterkjøringa var lovlig eller ikke.

Leder for miljøavdelinga hos Fylkesmannen i Troms, Evy Jørgensen, forklarte i vinter at Malangen Resort ikke hadde lov til å kjøre snøskuter i området, i henhold til retningslinjer i Motorferdselsloven. Leder ved Malangen Resort, Eirik Tannvik, sa da at de mente de har rett til å kjøre turister, men at spørsmålet er hva som er et turistanlegg.

I november i 2014 fikk Malangen Resort tillatelse av Balsfjord kommune til å kjøre skuter i området. I mars 2015 ble vedtaket gjort ugyldig av fylkesmannen i Troms. Malangen Resort klaget da vedtaket inn for Miljødirektoratet, men fikk avslag.

Daglig leder ved Malangen Resort, Eirik Tannvik, vil foreløpig ikke kommentere den siste utviklingen i saken, men sier til NRK de vil vurdere å anke avgjørelsen til politiet.