Lokalbefolkningen slår ring rundt Majeedi

Venner og bekjente i Vadsø står nå klar til å hjelpe afghanske Majeed Majeedi og hans familie, som tross dødstrusler fra Taliban utvises fra Norge.

Majeed Majeedi

TRUET PÅ LIVET AV TALIBAN: Majeed Majeedi og hans familie flyktet for livet fra Afghanistan etter å ha jobbet for NATO-styrkene i landet. Men selv om en av jobbene var for den norske ambassaden, får ikke familien bli i Norge.

Foto: Aslak Ballari

Historien om afghanske Majeed Majeedi og hans familie vekker sterkt engasjement blant folk i Vadsø.

Majeedi sier han og familien er truet på livet av Taliban, etter at han har arbeidet for norske og amerikanske myndigheter i hjemlandet.

Utlendingsnemnda har avvist familiens asylsøknad, men nå håper venner og bekjente i Vadsø å kunne hindre at familien kastes ut av Norge.

– Vadsø er en liten by og vi blir godt kjent med de som kommer hit som asylsøkere og flyktninger. Jeg har blitt kjent med Majeedi og har fått godt innsyn i saken hans. Jeg synes det er en veldig spesiell sak, og en sak som burde vært håndtert annerledes av Utlendingsnemnda, sier Tone Persen.

Hun er en av Vadsøværingene som nå engasjerer seg i Majeed Majeedi og hans familie.

Tone Persen

ENGASJERER SEG: – Jeg har blitt kjent med Majeedi og har fått godt innsyn i saken hans, og mener den burde vært håndtert annerledes, sier en av de som ønsker å hjelpe Majeedi og familien i Vadsø, Tone Persen.

Foto: Aslak Ballari/NRK

– Har mottatt dødstrusler

Familien har nå fått avslag på sin asylsøknad, selv om Majeedi mener han kan dokumentere flere oppdrag for NATO-styrkene i landet.

Disse oppdragene førte til konkrete dødstrusler fra Taliban, forteller afghaneren.

– Folk presset meg for sensitive opplysninger. Hvis ikke ville jeg og familien min bli drept, forteller Majeedi.

Blant oppdragene Majeedi forteller han har gjennomført er å installere et sikkerhetssystem på den norske ambassaden.

Og at afghaneren har hatt direkte oppdrag for norske myndigheter, gjør avslaget hans enda mer uforståelig for hans venner i Vadsø.

– Jeg reagerer ekstra mye på dette siden han har gjort en stor innsats gjennom mange år for de allierte styrkene i Afghanistan. At Norge ikke tar høyde for at dette påfører han en risiko dersom han sendes ut bekymrer meg, sier Tone Persen.

– Føles nesten som kidnapping

Majeedi, hans kone og to barn har nå bodd i Vadsø siden 2012. Finnmarksbyen har i en årrekke tatt i mot en rekke asylsøkere.

Inger Unstad

REAGERER STERKT: – Vi prøver å ta vare på og inkludere de som kommer, men så blir de tatt. Det føles nesten som en kidnapping, sier Inger Unstad i Vadsø.

Foto: Aslak Ballari/NRK

Inger Unstad kjenner den afghanske familien gjennom bryteklubben i byen. Hun reagerer sterkt på at de nå risikerer å bli kastet ut.

– Jeg opplever det som veldig belastende for en liten by som Vadsø at folk stadig vekk blir hentet midt på natta for å bli kastet ut av landet. Vi prøver å ta vare på og inkludere de som kommer, men så blir de tatt. Det føles nesten som en kidnapping, sier Unstad.

I sin behandling av saken har Utlendingsnemnda tatt utgangspunkt i at historien til Majeedi er sann.

Men de er ikke enig i at NATO-oppdragene setter familien i livsfare dersom de må tilbake til Afghaninstan.

Denne vurderingen kritiseres derimot av Norsk Organisasjon for asylsøkere, NOAS.

– Får støtte hos lokalbefolkningen

Og tross avslagene både fra UNE og UDI, tror Tone Persen at det lokale engasjementet kan hjelpe, slik at familien kan bli i Norge.

– Jeg opplever at folk som blir kjent med bakgrunnen til personer som Majeedi blir opprørte og frustrerte. Man reagerer på at de individuelle behovene ikke blir sett av saksbehandlerne i UDI. Jeg opplever derfor en stor støtte til dem blant lokalbefolkningen, sier Persen.

For familien fra Afghanistan er nå fremtiden i Norge svært usikker.

Men støtten og hjelpa fra folk i byen, gir Majeed Majeedi et fortsatt håp om å slippe å dra tilbake til dødstruslene i Afghanistan.

– Det er viktig at mange kommer og viser sin støtte til oss. De viser at de ikke er enige i UNE sine avgjørelser, sier Majeedi.

Majeed Majeedi og hans familie i Vadsø flyktet for livet fra Afghanistan etter å ha jobbet for NATO-styrkene i landet.
Nå frykter han igjen for livet, fordi norske myndigheter avslår asylsøknaden, og vil sende familien tilbake til Afghanistan.
.

SE SAKEN HER: Majeed Majeedi og hans familie i Vadsø flyktet for livet fra Afghanistan etter å ha jobbet for NATO-styrkene i landet. NOAS reagerer på UNEs behandling av afghanere som har jobbet for Norge. Han mener Norge bør vise forsiktighet med å sende personer med hans bakgrunn tilbake til Afghanistan.