Mæland håper på å avslutte omkamp

Kommunal- og moderniseringsministeren, Monica Mæland (H) håper Stortinget i dag kan sette sluttstrek omkamp for et lovlig fattet vedtak. – I debatten kan man få inntrykket av at Finnmark og Troms er behandlet på en annen måte enn de andre sammenslåingen. Det er ikke riktig. Departementets saksutredning har vært den samme i alle fylker. Det var ikke lagt opp til en prosess der noen av fylkeskommunene skulle uttale seg etter at regjeringen hadde fremmet sine forslag. Det er heller ikke noe krav om det i inndelingsloven, sier Mæland.

Monica Mæland