Må sjekke flyktningene for tuberkulose, meslinger, hepatitt og polio

Kommunene i Troms står foran store utfordringer når det gjelder helsesjekk av syriske flyktninger som nå kommer fra Finnmark.

Blodprøver

BLODPRØVER: Asylsøkerne må ta blodprøve når de kommer til Norge. Her fra sykehuset i Kirkenes, hvor de jobber på spreng for å undersøke flyktningene.

Foto: Tarjei Abelsen

– Selv om de i Kirkenes har gjort en formidabel jobb med å sjekke flyktningene for smittsomme sykdommer, har de ikke klart å sjekke alle, sier kommuneoverlege i Målselv, Oddmund Eriksen.

Oddmund Eriksen

Kommuneoverlege i Målselv, Oddmund Eriksen.

Foto: Målselv kommune

– Det vi er mest redd for er tuberkulose, det er det som er førsteprioritet å sjekke ut, sier han.

Målselv er en av kommunene som fra før har erfaringer med å gi flyktninger helsetilbud. Men selv i Midt-Troms-kommunen kommer flyktningene som har kommet inn i landet over Storskog i Sør-Varanger til å kreve store ressurser.

– Vi har et apparat i dag som akkurat klarer å ta unna flyktninger som kommer til ordinære mottak. Når vi får mer enn dobbelt så mange i løpet av et par uker, da er det klart at vi får et problem, sier Eriksen.

Flyktningene undersøkes også for meslinger, hepatitt og polio.

– Vi vil satse høyt på å få unna tuberkuloseundersøkelsene i løpet av få dager, men også det videre arbeidet er nokså omfattende. Vi må avdekke de som er utsatt for smitte, og om de eventuelt kan smitte andre med for eksempel hepatitt. Det er også mange som er ubeskyttet, så de må vaksineres, sier kommuneoverlegen.

De ansatte i kommunen jobber på spreng, de jobber overtid og er fleksible på arbeidssted.

– Men vi har en stor jobb framfor oss. De første øyeblikkelige tiltakene vi må gjøre klarer vi, men vi har ikke utholdenhet i personalsituasjonen. Vi trenger økt bemanning, og det er en utfordring å skaffe nok helsepersonell i Målselv, sier Eriksen.