Må redegjøre om farlig avfall

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må redegjøre for hvordan man skal følge opp kravene fra Miljødirektoratet til konkursboet etter Sydvaranger Gruve angående håndteringen av forurenset og farlig avfall. Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust har stilt statsråden spørsmålet om dette i Stortinget, men Helgesen har foreløpig ikke svart. Konkursboet vil overlate forurensningen til nye eiere, men direktoratet har avdekt behov for at konkursboet må rydde opp.