Hopp til innhold

Må ofte sette ukjent dødsårsak

Statens naturoppsyn har sjelden mistanke om at det svindles med rovdyrskader på rein, men innrømmer at de ofte må konkludere med ukjent dødsårsak.

Rein drept av ulv

Politiet etterforsker mulig svindel med erstatning for rovdyrdrept rein. SNO innrømmer at de ofte må konkludere med ukjent dødsårsak. Denne reinen ble imidlertid drept av ulv i 2010.

Foto: Statens naturoppsyn

– Ofte er vi usikre på hva som har skjedd, og da må vi sette ukjent dødsårsak, sier Magne Asheim i Statens naturoppsyn.

Han er regionansvarlig for rovvilt i Finnmark. Lørdag skrev avisa Ságat om mulig svindel med erstatning for rovdyrdrepte rein. Saken er politianmeldt, og reinpolitiets Per Valved bekrefter overfor avisa at de etterforsker en slik sak mot et reinbeitedistrikt i Indre Finnmark.

En anonym reineier forteller til Ságat at svindlerne bruker en spesiallaget tang og en slags gaffel til å drepe rein med. Begge har «tenner» som etterlikner gaupebitt. Reinen er fra før stjålet fra andre reineiere, og når åtseldyr har spist bort ørene med øremerkene kalles Statens naturoppsyn inn.

– Sjeldne tilfeller

Magne Asheim i Statens naturoppsyn har likevel ikke tro på at det er snakk om noen storstilt svindel på gang, og avkrefter at de har noen saker for tiden hvor det er mistanke om slikt.

– Vårt inntrykk er at det er sjelden at vi har mistanke om svindel. Veldig sjelden. De fleste reineiere er ærlige folk. Det har skjedd noen få saker, men det går flere år mellom hver gang, sier Asheim.

Må sette ukjent

Klarer ikke SNO å finne ut om dyret er drept av rovdyr settes altså dødsårsaken til ukjent.

– Hvis vi ikke klarer å konkludere, så setter vi ukjent. Vi går ikke videre. Vi kan anmelde hvis vi har mistanke om svindel. Det har vært noen saker innom politiet, også i Finnmark, men det går mange år mellom hver gang, sier Asheim.

Ifølge han er det ikke vanskelig å avdekke rovdyrskader både på rein og sau.

– I hvert fall hvis dyrene er ferske, og vi har hele dyret der med skinn og alt. Da finner du spor etter jerve- eller gaupebitt. Alle de ulike rovdyrene har sine ulike drapsmønstre. Å avdekke en rovdyrskade er som regel ikke vanskelig, sier Asheim.

Utfordrende tilfeller

Men det finnes også tilfeller hvor det er mer utfordrende å komme til en konklusjon. Ifølge Asheim er det når reinkadavrene er halvveis oppspiste, og det kun er litt igjen av halsen eller nakken.

– Da må vi lete om det er sannsynlighetsovervekt for at det er tatt av rovdyr eller ikke. Da leter vi etter bitt i skinnet eller nedover i kjøttet, og vi må se om det kan være skader som er gjort mens dyret er i live eller om det er åtselsdyr som rev eller ravn som har pirket i det etter at dyret var dødt. Da ser man på undersiden av skinnet, om det er blodutredelser i forbindelse med bittet. Ofte finner vi deler av bitt, og er det på den rette plassen, så tror vi det er rovdyrskader, sier han.

Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara frykter hele reindriftsnæringen må bære skylda for enkelturøveres handlinger.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Rammer hele reindriftsnæringen

Ifølge den anonyme reineieren som har fortalt historien til Ságat er svindelmetoden kjent i reindrifta. For leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftssamers Landsforbund var imidlertid saken helt ukjent.

– Jeg ble nærmest sjokkert da jeg hørte det på nyhetene. Jeg ante ikke at folk gjorde slikt, og det er helt utenkelig for meg. Jeg håper inderlig at dette ikke er sant, sier han.

Hvis saken viser seg å stemme håper Sara den skyldige blir tatt av politiet og dømt for det. Hvis ikke frykter han at hele reindriftsnæringen får lide.

– Nå får vi en storm mot oss igjen. Hele næringen må bære dette. Vi har allerede problemer med rovdyr, og hvis noen svindler blir det enda vanskeligere å få rovdyrpolitikken i orden. Dette svekker oss og vår tillit. Det er nemlig slik med reindrifta at det ikke er enkeltutøvere som får skylda, men hele næringen, sier han.