Hopp til innhold

Må jobbe nattevakter på 44 minutter: – Katastrofeturnus

Fylkesleder Hanne Marit Bergland i Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener Harstad kommune bedriver straffereaksjon mot sine sykepleiere i nattjeneste.

Stangnes sykehjem

Strid om turnus gir enkelte sykepleier nattevakt på 44 minutter. Sykepleierforbundet raser og kaller det katastrofeturnus. Kommunen mener de har styringsrett siden de ikke er enige i turnusen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Ved Stangnes sykehjem i Harstad har sykepleierne i nattjenesten i årevis hatt turnus med arbeid hver tredje helg. Men nå har arbeidsgiver bestemt at de skal arbeide alle lørdager og annenhver søndag.

– Det er ikke greit. Fagforeninga har ikke sett det mulig å godkjenne den turnusen, fordi den for stor belastning på arbeidstakerne, sier fylkesleder i NSF, Hanne Marit Bergland til NRK.

Før de blir enige har kommunen innført noe de kaller hjelpeturnus for 3 sykepleiere i nattevakt. Bergland mener arbeidsgiver bruker denne turnusen som en straffereaksjon, fordi de ikke har godtatt å jobbe annenhver helg.

Korteste nattevakt er på 44 minutter

NSF kaller det en straffeturnus med 11 ulike vakttyper, der den korteste vakten på natt er 44 minutter.

Hanne Marit Bergland

Fylkesleder Hanne Marit Bergland i Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener Harstad kommune driver Arbeidsgiver Harstad kommune bedriver straffereaksjon for sine sykepleiere i nattjeneste ved Stangnes sykehjem.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Det er vakter som varierer mellom 44 minutter og i underkant av 4 timer, med oppmøte og fratredelse midt i svarte natten, sier Bergland. Slik ser vaktene ut ifølge fagforeningslederen:

22:00 – 22:44

22:00 – 00:44

22:00 – 02:51

22:00 – 03:53

01:16 – 07:00

02:00 – 07:00

03:16 – 07:00

Sykepleierforbundet mener det er brudd på Arbeidsmiljøloven § 10–2 nr.1.

«Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger….»

– Nattarbeid er i seg selv særlig belastende både fysisk og psykisk, og påvirker i tillegg arbeidstakernes sosiale liv. Derfor har denne tjenesten behov for ekstra beskyttelse. Selv om sykepleiere har arbeidstid til ulike tider i døgnet, dag, aften, natt og høytider, må en tilstrebe at også de har arbeidstidsordninger som gjør det mulig å delta i det sosiale livet, sier Bergland

Kommunen: – En hjelpeturnus som gir ubekvemme vakter.

Harstad kommune har i kraft av styringsretten valgt å iverksette den nye nattevaktsturnusen. Det for å sikre forsvarlig drift ved sykehjemmet, samt ivareta forpliktelsen om økt stilling til øvrige ansatte. Det skriver kommunalsjef Rita Johnsen i et tilsvar fra kommunen.

Rådmann Rita Johnsen Målselv

Ordninga er en hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegning for NSF sine medlemmer, fordi de ikke har godkjent den nye turnusen, sier kommunalsjef Rita Johnsen

Foto: Torill Ustad Stav / nrk

– Det ble derfor utarbeidet en hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegning for NSF sine medlemmer. En hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegnet arbeidstid vil føre til en del ubekvemme vakter for NSF sine medlemmer.

Hun mener den nye turnusordningen på natt er i henhold til lov- og avtaleverk, men forutsetter tillitsvalgtes godkjenning.

– NSF gir inntrykk av at kommunen bryter arbeidsmiljøloven og ikke er interessert i dialog med tillitsvalgte. Dette er noe vi ikke kjenner oss igjen i, sier kommunalsjef Rita Johansen.

– Vil skremme sykepleiere fra Harstad

– Dette er ikke et klokt grep fra Harstad kommune, mener forbundsleder Bergland.

Hun viser til at sykepleiermangelen er meget stor både i Harstad og landet for øvrig.

– Hvis arbeidsgiver ikke prøver å legge til rette for gode arbeidstidsordninger, så vil de ha enda større problem med rekrutteringen av sykepleiere, sier Bergland.