Må investere i godt drikkevann

Fire av fem vannverk i Kåfjord er godkjent av Mattilsynet. Avdelingssjef i Mattilsynet, Torkjell Andersen sier det må gjøres store investeringer i vannverkene for at de i framtida skal oppfylle kvalitetskravene til drikkevann. I Kåfjord har man de siste årene investert 14 millioner kroner i vannforsyningene, men fortsatt er man ikke helt i mål, sier ordfører Svein O. Leiros til NRK.