Nyheter fra Troms og Finnmark

FØLG MED HER: Alta har redusert, mens Harstad ligger under 0-5