Må bruke millioner på å måle strøm verdt 300.000 kroner

Ordføreren i Tana går hardt ut mot pålegget om å installere målere på veilysanlegg: – Det virker som de skal måle bare fordi de synes det er morsomt å måle.

Frank Martin Ingilæ

Ordfører i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ, mener pålegget fra energidepartementet er helt hinsides.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det nye kravet handler om at man skal måle forbruket på alle gatelys i hele landet. Kommunene betaler i dag for gatelys gjennom å regne på hvor mange lyspunkt man har, hvor lenge de står på, og så betaler man en strømregning basert på det, sier ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ.

KS Finnmark har sendt en personlig henvendelse til Olje- og energiminister Tord Lien, hvor de ber statsråden gripe inn å stoppe pålegget om å installere målere på små gatelysanlegg.

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ, sier han har håp om at statsråden tar grep.

– Jeg tror ikke slike tullete pålegg kan gjennomføres. Det må være mulig å bruke hode i slike tilfeller, sier Ingilæ.

– Det er galskap

Ordføreren i Tana forklarer at deres kommune betaler omtrent 300.000–400.000 kroner i strømregning i året for gatelys.

– Vi blir nå pålagt å bruke opp mot et par millioner kroner for å måle dette strømforbruket. Det er dette som er galskapen, sier Ingilæ.

Mørke gatelys

ILLUSTRASJONSFOTO: Ordføreren i Tana frykter kostnadene de nye målerne medfører vil gjøre gatene mørkbelagt.

Foto: Merete Kildahl / NRK

Ordføreren sier kommunen er enige i regninga de får fra deres strømleverandør.

– Derfor virker det helt hinsides at man skal begynne å bruke masse ressurser på å montere målere for noe det ikke er noe uenighet om.

Han frykter det i verste fall vil forsvinne så mye penger at de ikke har råd til å ha gatelysene på.

– Dette gjelder også for Porsanger, Sør-Varanger og andre kommuner som har en desentral bosetting. For landet som helhet vil dette bety fryktelig mye unødvendig arbeid som må gjøres, sier Ingilæ.

Vil gjøre kunden ansvarlig

I en e-post til NRK skriver Olje- og energidepartementet følgende:

– Ifølge regelverket skal alt forbruk av strøm måles. Plikten til måling ligger hos nettselskapet. Hensikten er å gjøre kunden ansvarlig for eget energiforbruk, og bidra til å synliggjøre effekten av tiltak som reduserer strømforbruket.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien. I 2009 bestemte NVE at det skal installeres målere på nye veilysanlegg. Installeringen skal være ferdig i løpet av 2018.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Videre skriver de at i tilfeller der oppføring av målere vil medføre så store kostnader at det må anses som samfunnsmessig lite rasjonelt, kan nettselskap anslå forbruket. Nettselskapet skal vurdere krav om måling i hvert enkelt tilfelle. Nettselskapets beslutning kan påklages til NVE.

Ordføreren i Tana mener innføringen vil gi store konsekvenser for hele landet.

– Spesielt for kommuner som har en desentral bosetting vil dette påføre veldig store kostnader. Det må monteres fryktelig mange målere, slår Frank Ingilæ fast.