Må bruke egne penger

Jo Inge Hesjevik mener at posisjon på fylkestinget gjerne kan bruke penger på en rettssak mot staten, men da må det være deres egne valgkampmiddler. Gruppelederen for Høyre på fylkestinget mener at fellesskapets penger ikke skal gå til å dekke advokatregninger.