Må betale reisa til 22. juli-markering selv

Flere tusen kroner bare til flybilletter av egen lomme, må blant annet deltagerne fra Finnmark betale. – Hvis 4-6 familiemedlemmer skal reise, blir det svært dyrt, sier en skuffet leder Olga Goldfain i Støttegruppa etter 22. juli for Troms, Finnmark og Svalbard.

22. juli

25 fra Troms og Finnmark har søkt om reisestøtte for å dra til minnemarkeringen fem år etter terrorangrepet, her fra minnemarkeringen på Utøya tre år etter.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I den forbindelse blir det minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya i regi av Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF.

Det blir også markeringer en rekke andre steder.

I forbindelse med markeringen i Oslo har 25 medlemmer av støttegruppa for Troms, Finnmark og Svalbard søkte fylkesmannen om reisestøtte. Det ble søkt om til sammen 62 500 kroner.

Støttegruppa søker om 2 500 kroner i reisestøtte for hver av de 25 som ønsker å delta, blant disse to etterlattefamilier, fordi støttegruppa ikke selv har mer penger å fordele. Det beløpet ville dekke deler av reiseutgiftene, sier hun.

– Det koster å reise spesielt fra Finnmark, bare i flybilletter kommer det på rundt 4 000 kroner pr. person, sier hun.

Fikk nei fra fylkesmannen

Fylkesmannen begrunner avslaget med at de ikke har noen poster de kan bevilge pengene fra.

I en e-post skriver fungerende fylkesmann, Evy Jørgensen:

«Fylkesmannen har ikke lenger bevilgninger til Støttegruppa, som nå bare får støtte via den nasjonale støttegruppa. Skjønnsmidler kan ikke brukes fordi det er kommunale midler som bare kan bevilges til kommuner. Fylkesmannen har formidlet dette pr. telefon til leder Olga Goldfain.»

Goldfain sier hun er svært skuffet.

– Jeg forstår at det er regler, men jeg hadde håpet at fylkesmannen hadde kunnet løst det, i stedet for at den enkelte skal søke sine respektive kommune.

Håper på støtte fra kommunene

Nå håper støttegruppa at den enkelte kommune vil bidra med reisestøtte. Goldfain sier de imellomtiden må betale av egen lomme, men at de nå vil sende fellessøknad til hver kommune der deltagerne kommer fra.

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, ber de fra Harstad som vil delta om å sende en søknad til kommunen.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Men det er komplisert og mye ekstraarbeid for oss, sier hun.

Støttegruppa 22. juli for Troms, Finnmark og Svalbard har rundt 140 medlemmer i Troms, Finnmark og Svalbard. Disse er etterlatte, overlevende og deres familier.

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, som selv er mor til ei jente som var på Utøya under terroraksjonener, er ikke overrasket fordi kommunene fikk penger fra fylkesmanenn etter 2011.

– Hvis det er noen som har lyst å delta fra Harstad så får de søke kommunen, så skal vi se om vi ikke kan bidra, sier hun til NRK.

Hun mener det er viktig at de som var til stede for fem år siden får delta på minnearrangement.

– Jeg vet det er viktig for dem å møte andre som var med på samme opplevelse, og det må vi backe opp om, sier hun.