Må bære funksjonshemmede asylbarn på do i kjelleren

Det er påvist svært bekymringsverdige forhold på Ankomstsenter Finnmark. Småbarnsfamilier bor under kummerlige forhold, uten mulighet for å opprettholde god hygiene.

Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble åpnet 11. november. Fylkesmannen i Finnmark slår nå alarm om forholdene ved mottaket.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Fylkesmannen i Finnmark har slått full alarm om forholdene ved UDIs nyåpnede transittmottak i Sør-Varanger.

Under en befaring på Ankomstsenter Finnmark i helgen av blant annet Bufetat, ble det påvist svært bekymringsverdige forhold for barn i senteret.

asylmøte

Fredag var fylkesmannen på befaring ved UDIs nye transittmottak i Kirkenes. Rapporten som slår alarm om forholdene ble diskutert under et krisemøte i Kirkenes tirsdag.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det vi møtte der var bekymringsfullt, med utgangspunkt i et barneperspektiv, sier direktør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Blant annet bodde minst to familier med særskilte omsorgsbehov på senteret, med flere sterkt funksjonshemmede barn og ungdommer. Barna må bæres ned i kjelleren for å kunne ivareta grunnleggende hygieniske behov, hvor do og dusj er plassert.

Avføring på gulvet

I rapporten som er signert fylkeslege Eivind Merok og fylkesmann Gunnar Kjønnøy,

Ankomstsenter Finnmark

Smittevernforhold må gis langt større oppmerksomhet i UDIs nye transittmottak for asylsøkere i Finnmark, mener fylkesmannen, som slår alarm etter en befaring fredag i forrige uke.

Foto: Amund Trellevik/NRK

presiserer fylkeslegen kritiske hygieniske forhold på senteret.

«De hygieniske forhold på rommene der asylantene bor og sover og på deres toaletter er under enhver kritikk» skriver fylkeslegen i rapporten.

Det var ikke papir på toalettene og brukt papir med avføring på gulvet. Vannflasker sto på gulvet for at man kunne vaske underliv etter toalettbesøk og i tillegg skal det ikke ha vært tilgjengelig såpe eller hånddesinfeksjon i toalettrommene.

Dette har de over 200 barna måtte leve med, hvor det vises til en familie med to små barn og ett barn på én måned som var uten mulighet for god personlig hygiene og bleieskift. Familien var stuet sammen i to underkøyer, hvor den afghanske moren var svært urolig for sitt nyfødte barn.

Smitteansvarlig lege har vurdert forholdene som uholdbare med hensyn til blant annet rengjøring og søppel på gulvene.

Flyktninger over grensa fra Russland til Norge

Det har kommet færre asylsøkere og immigranter fra Russland over Storskog den siste uken, men Ankomstsenter Finnmark er nesten full.

Foto: Bård Wormdal

Ikke oversikt på antall barn på mottak

Det har vært usikkerhet rundt hvor mange barn som var på senteret, ut av de rundt 600 asylsøkerne.

Ved et besøk på dagen fredag, fikk Bufetat opplyst at det bodde 115 barn under 15 år på senteret, men kommunens helsepersonell på kvelden kunne opplyse at det dreide seg om 220 barn i denne alderen.

– Det som var utfordringene når vi kom opp på fredag og lørdag for å befare, var at det var et veldig høyt antall barnefamilier og et veldig høyt antall barn. Det var over 200 barn i leiren, mange flere enn det vi hadde forventet, sier Bergstrøm.

Av disee var det ei 14 år gammel gravid jente med et barn fra før, som bodde på senteret med sin 23 år gamle kjæreste. Denne familien har ikke fått oppfølging av kyndig personell, skriver fylkeslege Eivind Merok i rapporten.

– Når det er et stort antall barn i leiren må det være barnefaglig kompetanse til stede i leiren, sier Bergstrøm fra Bufetat.

Nyheter fra Troms og Finnmark