Hopp til innhold

Lytter til verden fra skogbunnen i Målselv

960 superører plassert i en skogbunn i Målselv, skal ved hjelp av infralyd avsløre atomprøvesprengninger i atmosfæren.

Norsar lyttestasjon i Målselv

Lyttestasjonen som kan avsløre atomprøvesprengninger i atmosfæren, er i drift fra onsdag.

Foto: Arild Moe

I en stille furuskog i Målselv står et inngjerdet område med med rosetter av rørsystem på bakken.

Her har norske forskere lagt ut 960 superører, som skal kunne fange opp det som for menneskeøret er ikke hørbare lyder fra atomprøvesprengninger.

– Stasjonen samler infralyd fra atmosfæren i hele verden, slik at man kan plukke opp og registrere langbølget, lavfrekvent lyd. Formålet er å overvåke atomprøvesprengninger, sier administrerende direktør i NORSAR, Anne Strømmen Lycke.

Norsar lyttestasjon skal ved hjelp av infralyd avsløre atomprøvesprengninger i atmosfæren.

Anlegget har kostet 12 millioner kroner, og er betalt av en prøvestansorganisasjon i Wien. Det er designet og etablert av NORSARs tekniske og vitenskapelige stab.

I tillegg til overvåkning av atomspregninger, kan den også brukes i værvarsling og klimaforskning. Grunneier Hallvar Brandskognes er en av dem som leier ut skogbunnen til prosjektet.

– Dette er litt spennende. Vi føler oss nesten som en del av verdenssamfunnet når det skal overvåkes atomeksplosjoner herfra, sier han til NRK.