Lusekjemikalier sprer seg i fjordene våre

Lusemidler sprer seg fra oppdrettsmerder over store avstander, viser nye undersøkelser. Disse kan også spores i fjordene våre i lang tid etter avslusning og er nå blant annet funnet i blåskjell.

Nova Sea på Lovund

Kjemikalier brukt mot lakselus er funnet igjen 5 kilometer fra merder i Norge.

Foto: Nova Sea

En fersk rapport viser at legemidler brukt mot lakselus sprer seg og ligger igjen i fjorden flere uker etter en behandling.

Prøvene ble tatt flere uker etter sist behandling mot lakselus i merdene, allikevel kunne kjemikaliene spores langt unna ute i fjorden.

– Det er tatt prøver rundt tre anlegg hvor de har funnet noen av stoffene både en og fem kilometer fra anlegget, sier seksjonsleder for lokal forurensning i Miljødirektoratet, Gunhild Dalaker Tuseth til NRK.

Undersøkelsene ble tatt ved to anlegg i Hordaland og et i Sogn og Fjordane.

Redd for andre arter

Lakselusmidlene Azametiphos og Cypermethrin er godkjent av Statens Legemiddelverk og brukes for å begrense spredning av lakselus til vill fisk og for å sikre velferd hos

Lakselus Grieg Seafood - Steinviknes

Lakselusa lammes av legemidlene som brukes til avlusning i merdene langs norskekysten. Nå er det bekymring for at disse skal påvirke andre arter i fjordene.

Foto: Eric Henrichsen/Mattilsynet

oppdrettsfisk.

Legemidlene fører til lammelser hos lakselusa, og Miljødirektoratet er nå bekymret for at disse kjemikaliene også kan påvirke nervesystemet til andre arter i fjordene.

– Det vi har undersøkt nå er å se på hvordan det kan påvirke det marine miljøet. Stoffene fører til lammelser hos lakselusa, og vi er bekymret for at det kan påvirke nervesystemet til andre marine organismer, sier seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth.

Det er derimot ennå usikkert hvilke arter dette kan påvirke.

– Det er ennå usikkert, men vi er opptatt av både reker, krabber og det som lever rundt anleggene.

Middelet Cypermethrin ble blant annet funnet i prøver tatt av blåskjell hele 4 800 meter fra ett av anleggene.

Tidligere er det undersøkt miljøeffekter av andre avlusingsmidler som brukes i fiskefôr. Kjemikaliene i fôret kan true krepsdyr som krabber og reker, og ble også funnet langt unna merdene.

Akvakultur

Det finnes rundt 1100 oppdrettsanlegg langs kysten av Norge ifølge Miljødirektoratets nettside miljøstatus.no. Disse ligger oftest plassert inne i fjordene.

Foto: Miljøstatus

– Gir grunn til bekymring

Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som på oppdrag fra Miljødirektoratet har undersøkt spredning av midlene.

Det har tidligere blitt påvist en markant vekst i medikamentbruk mot lakselus her i landet. Stortinget sa da at de frykter at overbruk av kjemikalier fører til resistent lakselus.

– På grunn av den økte bruken av legemidler til bekjempelse av lakselus i oppdrettsnæringen gir disse funnene grunn til bekymring, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Se Nordnytt med Sveinung Åsali