Hopp til innhold

Tar i bruk fjellanlegg i nord etter 40 år: Vil spre kampfly over hele Norden

Etter 40 år blir støvet som har samlet seg i fjellanlegget til Bardufoss flystasjon børsta bort. Nå skal det huse to kampfly.

Et F-35 kampfly står parkert i fjellhangaren til Bardufoss flystasjon, god beskytta mot eventuelle angrep.

Et F-35 kampfly står parkert i fjellanlegget til Bardufoss flystasjon, godt beskytta mot eventuelle angrep.

Foto: Martin Mellquist / Forsvaret

Denne uka ble fjellanlegget ved Bardufoss flystasjon i Målselv tatt i bruk for første gang på 40 år. Her skal det huse to av Norges etter hvert 52 kampfly.

Dette er del av Luftforsvarets plan om å spre kampflyene F-35 på ulike anlegg i Norden for å unngå at alle flyene blir slått ut ved eventuelle angrep.

Det skriver Forsvaret i ei pressemelding.

Et F-35-fly kjøres inn i fjellhangaren på Bardufoss av en pushbacktraktor.

Denne uka tok to kampfly i bruk det tidligere nedlagte fjellanlegget.

Foto: Martin Mellquist / Forsvaret

Fjellanlegget fra 1959 ble bygd for å motstå sovjetiske atombomber som kunne bli skutt mot Bardufoss flystasjon i en krigssituasjon.

Krigen i Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at anlegget på ny kan beskytte mot potensielle angrep.

– Flystasjonen spiller en viktig rolle for videreutviklinga av norsk, nordisk og alliert luftmakt, sier brigader Tron Strand, sjef Joint Air Operations Centre (JAOC).

Brigader Tron Strand står foran et F-35 kampfly som er parkert utendørs.

Brigader Tron Strand sier spredninga av Norges kampfly først og fremst handler om beredskap.

Foto: Hamza Saleh / Forsvaret

Han forklarer at evnen til spredning og rask forflytning av flystyrker har høyt fokus i Nato.

Fjellhangaren på Bardufoss har derfor fått et løft og er blitt bedre rustet for operativt bruk.

Nasjonalt spredningskonsept

I en krigssituasjon er flyene sårbare på bakken. Derfor vil Luftforsvaret spre kampflyene og bruke flest mulig av flyplassene og flystasjonene i krise og krig, både i Norge og Norden.

– Dette betyr at vi må ta i bruk relevante fjellanlegg for beskyttelse. Som et ledd i utviklinga av vårt nasjonale spredningskonsept tar vi i bruk hele flystasjonen på Bardufoss. Først og fremst handler det om beredskap. På sikt kanskje mer nasjonal og alliert aktivitet, sier Strand.

To kampfly står parkert med snutene mot hverandre inne i fjellanlegget til Bardufoss flystasjon.

To kampfly har tatt i bruk det tidligere nedlagte fjellanlegget på Bardufoss.

Foto: Martin Mellquist / Forsvaret

Bardufoss flystasjon ble åpnet i 1938 og er Norge eldste operative flystasjon.

Oberst Eirik Stueland er sjef for 131 luftving. Han sier flystasjonen er godt skodd for å ta en viktig rolle i spredningskonseptet.

– Hele tanken med spredning er å kunne bruke alle tilgjengelige flyplasser i hele Norden. Men på Bardufoss vil vi på grunn av eksisterende infrastruktur også kunne ha en større rolle i en innledende mobiliseringsfase. Fjellanlegget kan også brukes til alliert mottak, sier han.

Stueland

Oberst Eirik Stueland, sjef 131 luftving som opererer Bardufoss flystasjon.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Norge har bestilt 52 kampfly som skal være levert innen 2025. Norge mottar seks nye fly i året fram til alle er levert.

Den spente situasjonen i Europa har også ført til ei historisk satsing i langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Blant anna skal Hæren utvikles fra én til tre brigader; én i Troms, én i Finnmark og en ny Brigade Sør.

Her blir det også slått fast at Bardufoss flystasjon skal utvikles som et logistisk knutepunkt for Forsvaret.

Les også Eldrebølge blant mekanikarar i Forsvaret: Tar grep for å freiste fleire ungdom til yrket

Mekanikerlærling Mathias Rasmussen ligger under en lastebil og smiler mot kamera.