– Alle statlige Nav-ansatte har hatt lovstridige arbeidskontrakter

Ifølge Arbeidstilsynet i Nord-Norge har alle statlig ansatte i NAV hatt ulovlige arbeidskontrakter.

Nav

Hans Dahl i Arbeidsgiverseksjonen i NAV er ikke enig i at kontraktene noen gang har vært lovstridige.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– For dem som var statlig ansatt så var det noen mangler i arbeidskontrakten, som gikk ut på at det manglet informasjon om ferie og feriepenger, daglig og ukentlig arbeidstid, og lengder på pauser, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Angela Westphal.

Alle statlig ansatte i Nav har hatt ulovlige arbeidskontrakter. Det mener

Angela Westphal

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet Angela Westphal sier at arbeidskontraktene inneholdt flere mangler.

Foto: Nils Mehren / NRK
Nav Vadsø

Det var under en undersøkelse på NAV i Vadsø at Arbeidstilsynet fant kontraktfeilen.

Foto: Erik Lieungh

Arbeidstilsynet region Nord-Norge etter å ha vært på tilsyn på NAV i Vadsø.

Der avdekket de statlige arbeidskontrakter som ikke oppfyller Arbeidsmiljølovens minimumskrav. Dermed har de vært lovstridige, sier Westphal.

Kan gjelde hele landet

Arbeidsmiljøloven regulerer hva en arbeidskontrakt skal inneholde som et minimum.

Kontraktfeilen som ble funnet i Vadsø kan ha vært i samtlige NAV-kontor i hele landet, ettersom de bruker samme mal som Arbeidstilsynet mener er lovstridig,

NAV har nå endret kontraktene slik at de er identiske med mal-kontraktene for alle statlige ansatte, men Arbeidstilsynet er fortsatt ikke fornøyd.

Avviser at kontraktene var lovstridige

Hans Dahl i Arbeidsgiverseksjonen i NAV er ikke enig i at kontraktene noen gang har vært lovstridige.

– Ugyldige var de ikke. Spørsmålet er om de har vært eksplisitte nok i forhold til det som er alminnelige krav i arbeidsmiljøloven. Det er en diskusjon som vi regner med at staten har tatt på et mer generelt plan. Den arbeidsavtalen som staten bruker nå har jo vært gjeldende i mange, mange tiår, sier Dahl.

Han mener det er åpning i arbeidsmiljøloven for å bruke henvisninger til tariff og lov, i stedet for å skrive alt i hver enkelt kontrakt.

Ta det videre

Han ber Arbeidstilsynet ta dette opp med Kommunal og moderniseringsdepartementet hvis de er uenige. Dette med bakgrunn i at det gjelder alle statlige arbeidskontrakter.

– De burde da i så fall mene at den måten staten bruker henvisningssystemet i arbeidsmiljøloven på ikke er tilfredsstillende nok. Hvorfor det plutselig er slik vet ikke vi, men det er i så fall en sak de må ta med Kommunal og moderniseringsdepartementet, sier han.

Kommunal og modernineringsdepartementet henviser til Arbeids- og sosialdepartementet. Det er de som ansvarlig for kontraktsmalen i staten, og de ønsker ikke å kommentere saken.