Ordfører om lovforslag: – Jeg måtte sjekke om det var 1. april

Tanas ordfører Frank Ingilæ reagerer kraftig på forslaget om å straffe ulovlig skuterkjøring med inntil to års fengsel. Men Naturvernforbundet gir delvis støtte til forslaget fra politiet.

Skuterkjøring

Ulovlig kjøring med snøskuter, som å kjøre utenfor lovlige løyper, kan etter forslaget gi fengsel på inntil to års fengsel i framtiden.

Foto: FOTO: GORM KALLESTAD / SCANPIX

Tanas ordfører Frank Ingilæ reagerer kraftig på forslaget om å straffe ulovlig

skuterkjøring med inntil to års fengsel.

Det er Økokrim og Politidirektoratet som foreslår dette når det nå åpnes for

Ordfører Frank Ingilæ.

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ reagerer sterkt på lovforslaget om fengselsstraff for ulovlig skuterkjøring.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

rekreasjonskjøring i hele landet.

Naturvernforbundet gir forslaget delvis støtte, mens Ingilæ knapt trodde det han hørte fra polititoppene.

– Jeg måtte sjekke på kalenderen for å se om det var 1. april i dag, og det er det jo ikke, så jeg er jo veldig overrasket over at man kommer med et sånt forslag, sa Tanas ordfører Frank Ingilæ i går til NRK når han fikk høre om lovforslaget.

Mener strafferammene må skjerpes

Det er i regjeringens høringsrunde om nye regler for skuterkjøring de to politietatene åpner for fengsel på inntil to års fengsel for ulovlig kjøring.

Når det nå åpnes for skuterkjøring i hele landet, mener Økokrim at strafferammene må skjerpes.

– Vi tror at en slik hevning vil være et klart signal om at brudd på motorferdselloven ikke aksepteres, og det vil også da kunne avskrekke folk fra å velge å bryte regelverket når de ser at det reageres strengt ved overtredelser, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

Hans Tore Høviskland i Økokrim

Hans Tore Høviskeland vil ha strengere straff for brudd på motorferdselsloven.

Foto: Fotograf Ørnelund AS

Tana kommune er en av landets mest skutertette kommuner, og ordføreren synes derimot at straffenivået er høyt nok som det er.

– Det er jo allerede i dag ganske strenge reaksjoner for de som eventuelt kjører utenfor skuterløypene. Det er jo opp mot 15 000 kroner i bot, og så kan man i tillegg få inndratt snøskuteren, så strafferammene er jo mer enn nok tilstrekkelig. Hvis det er slik at man er ute etter de som driver med ekstremkjøring, så trenger man ikke å bruke motorferdselloven, da kan man bruke annet lovverk som går på det med å sette andres liv og helse i fare, sier ordføreren i Tana kommune.

Reinpolitiet reagerer

– Sånn i utgangspunktet, så høres det voldsomt ut å tenke seg at man kan få fengselsstraff for å ha kjørt ulovlig med snøskuter utenfor lovlig løype, sier leder for reinpolitiet i Finnmark, Per Valved.

Han er sannsynligvis den politilederen i landet som har mest erfaring med denne problemstillingen.

For i motsetning til resten av landet har det i Finnmark gjennom mange år vært lov å kjøre skuter for moro skyld.

Per Valved

Leder i reinpolitiet i Finnmark, Per Valved er sannsynligvis den politilederen i landet som har mest erfaring med snøskuterkjøring. Han synes fengselsstraff er for strengt.

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Og om lovverket skjerpes inn, tviler Valved på at mange vil komme til å sone i fengsel for ulovlig skuterkjøring.

– Det kan være at økt strafferamme kan føre til at bøtestraffen kan bli betydeligere høyere enn den er i dag. Det med å øke til fengselsstraff i loven, kan føre til at bøtestraffen i seg selv kan heves, altså at satsene vil bli betraktelig høyere, sier Valved i Reinpolitiet.

– Man må begå mord for å få lengere straff

Politiet får derimot delvis støtte fra Naturvernforbundet i Finnmark.

De har jobbet med motorferdsel i forbundet, og åpner for strengere straffer. Men også de synes to år høres strengt ut.

– Det antar jeg ikke gjelder bare for kjøringa, det må i så fall dreie seg om mange forhold rundt. Om det er noen som organiserer en løypekveld i et skredfarlig terreng, så bør den som sto for det arrangementet kunne straffes veldig hardt om det går galt, sier Bjørn Hansen.

Men for Tanas ordfører Frank Ingilæ er forslaget en provokasjon.

Han mener strafferammene som foreslås ikke henger på greip, sammenlignet med straffen for andre ulovlige handlinger.

– Det forslaget her vil i hvert fall være med å bidra til at skuterfolket i Finnmark vil igjen føle at man er nærmest forbrytersk når man er ute i naturen. Nå tror jeg at de aller fleste er lovlydige, så det er sagt, men å sette en slik strafferamme. Det er jo nesten så man må begå mord for å få lengere straff, sier Ingilæ.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark