Lover ny flyplass

Regjeringa går inn for ny flyplass i Hammerfest. Det bekrefter nestleder Helga Pedersen.

Flyplass

Tegning av en mulig ny flyplass på Grøtnes

Tirsdag legges Stortingsmeldinga om Avinor fram. Da fjernes tvilen om hvorvidt regjeringa vil gå inn for bygging av en ny flyplass i Hammerfest.

– Når Avinor er ferdig med planlegginga og sted for ny flyplass er valgt så er vi klar med pengene, forsikrer Pedersen.

Helga Pedersen

Nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen / NRK

Viktig

Hun forklarer at utviklinga i Hammerfest og regionen er avhengig av gode samferdselsløsninger, og at det derfor haster med å få en ny flyplass realisert.

– Men nå diskuteres båtforbindelse og ønske om å styrke Alta lufthavn. Er ikke det en aktuell løsning?

– Jeg registrerer debatten, men det er store avstander og utfordrende værforhold. Vi mener derfor Hammerfest trenger ny flyplass, sier hun.

Ap-nestlederen kan ikke garantere noe dato for verken oppstart eller ferdigstillelse.

– Men så snart planleggingen er ferdig og sted er valgt, så er også pengene klare. Vi ønsker å fjerne den usikkerheten som har vært om hvorvidt det vil stilles ekstra midler til dette prosjektet, sier hun.

Oppstart om fem år?

Distriktssjef Per Lillemark i Avinor vil ikke kommentere løftene fra regjeringa, men sier det vil ta iallfall to år før alle vindmålinger og stedsvurderinger er gjort. Og det står mellom Grøtnes og Fuglenesdalen.

– Og da skal man ikke se bort fra at det kan være igangsatt arbeid innen fem år. Men det avhenger av hvor stor kapasitet vi har til å planlegge, for det er mange store prosjekter på flere flyplasser som kommer på løpende bånd nå, sier han.

Avinor har forøvrig satt i gang arbeidet med en nordområdestrategi som blant annet skal være et verktøy for å prioritere hvilke lufthavner som skal prioriteres.

– Og her er jo utviklinga innafor olje- og gassnæringa i nord en sentral brikke, sier Lillemark.