Lover full Harstadpakke til lavere pris, men dårligere standard

Politikerne i Harstad lover full utbygging av Harstadpakken til 214 kroner per. måned mindre enn foreslått. Men forslaget blir møtt med motstand fra Frp.

Bomstasjon Samaåsen Harstad

Forslag om at resten av veipakken i Harstad skal bygges ut med lavere standard.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

På grunn av kostnadsoverskridelser på nærmere en milliard kroner, var forslaget å øke maksprisen per måned til 1.024 kroner.

Harstad Tidende skriver at politikerne har laget en løsning som kutter kostnadene i Harstadpakken.

Nå foreslår flertallet i kommunestyret å beholde taket på 60 passeringer i måneden. Prisen for å passere fra dagens 12 kroner øker til 15 kroner. Med 10 prosent rabatt, vil det koste 13,50 kroner. Nedbetalingstida forlenges fra 15 til 20 år.

– Vi skjønner at det kan være vanskelig for mange familier å betale de månedlige utgiftene, men vi håper å bli trodd på at vi jobber hardt for at bilistene skal bli minst mulig rammet. Vi også ta hensyn til at det er viktig å fullføre hele veipakken. Den er viktig for infrastrukturen for sentrum. Får vi gjennomført hele pakken, vil Harstad bli en bedre by både å bo og jobbe i, sier ordfører Bremnes til avisa.

Marianne Bremnes

Leder av styringsgruppa for veipakke Harstad, Marianne Bremnes

Foto: Nils Mehren / NRK

SE TV-REPORTASJE:

Overskridelse på en milliard kroner fører til økte utgifter for bilistene. Frp reagerer kraftig

«Godt-nok-prinsippet»

Statens vegvesen bidrar med 180 millioner ekstra, mens Troms fylkeskommune og Harstad kommune bidrar med 80 millioner i spleiselaget.

I samforståelse med vegvesenet har politikerne fått gjennomslag for å gjennomførte resten av veiprosjektene etter «godt-nok-prinsippet». Det betyr blant annet at det ikke bygges ny gangvei fra Kanebogen til Breivika. Den gamle gangveien forbedres der den er i dag.

Eivind Stene

Leder for Harstad Frp, Eivind Stene og andre bompengemotstandere skal onsdag protestere.

Foto: Nils Mehren / NRK

Endringene i Harstadpakken må godkjennes av Stortinget. Politikerne bak forslaget håper å få klarsignal fra Stortinget i løpet våren, men regner med at regjeringen vil vente til etter valget med å vedta medfinansieringen av Harstadpakken.

– Blir en hard motbakke å gå

Ordfører Bremnes, varaordfører Maria Serafia Fjellstad, Arbeiderpartiets gruppeleder Kari-Anne Opsal og leder i Harstad Ap, Sigrid Ina Simonsen har fått sterk motbør etter at det ble kjent at Harstadpakken trenger én milliard kroner mer for at alle prosjektene skal realiseres.

– Det blir en hard motbakke å gå. Her forskutterer flertallet i kommunestyret et vedtak i Stortinget. I Harstad skal veipakken bygges ut etter porteføjeprinsippet. Det betyr at de kun pengene som er gitt som ramme kan brukes, sier leder av Harstad Fremskrittsparti, Eivind Stene til NRK.

– Kun dårlig økonomistyring har ført til den situasjonen veiutbygginga er i, sier han. Lederen av styringsgruppa for veipakka, Marianne Bremnes har vist at hun er udugelig i jobben. Hun bør trekkes seg, sier Stene.

– Dette har kommunestyret diskutert to ganger og det er tillit til meg i jobben, svarer Bremnes.

Hun har tro på at Stortinget bidrar til at veipakke Harstad blir fullfinansiert med lavere standard.

Onsdag klokka 18.30 er det varslet et protesttog i sakens anledning.