Lot død fisk ligge i merdene – får millionbot

Grieg Seafood Finnmark har fått en bot på nærmere en million kroner av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven.

laks

Død og skadet fisk ble liggende igjen i merdene til Grieg Seafood i over flere dager, uten at selskapet satte i gang tiltak eller meldte ifra.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

I februar avdekket Mattilsynet at Grieg Seafoods anlegg ved Simanes i Alta lot skadet og død fisk ligge igjen i merdene i flere dager, uten å gjøre noe med det.

På få dager døde rundt 8000 fisk.

Ifølge tilsynsrapporten har derfor selskapet brutt egne rutiner for blant annet håndtering av død fisk.

Store ytre skader

Mattilsynet ble først varslet 5 dager etter det ble registrert dødelighet i anlegget, noe Mattilsynet sier til NRK at de ser «alvorlig» på.

Ifølge tilsynet som deretter ble gjort, skal fisken hatt store ytre skader og klemskader.

I rapporten sies det at blant annet uvær skal ha vært årsaken:

Grieg Seafoods lakseslakteri

Grieg Seafood har et slakteri ved Simanes i Alta, men de rundt 8000 døde fiskene ble ikke prioritert inn hit under hendelsen i februar.

Foto: Robin Mortensen

« Det hadde også vært sterk strøm under levering til brønnbåt som kan ha påført fisken skader.»

Fisken var satt i såkalte ventemerder ved anlegget i Alta, hvor ved et av tilfellene hele 5000 av 22 000 laks var døde, men ikke fjernet fra merden.

Marthe Brundtland i Mattilsynet understreker at virksomheten, i dette tilfelle Grieg Seafood, har plikt til å gjennomføre daglige tilsyn.

– Dette innebærer for eksempel å ta ut død fisk daglig, og det gjelder også ventemerdene som er tilknyttet slakteriet. Vi mener at virksomheten har et ansvar for at den syke og døende fisken håndteres på en forsvarlig måte. I dette tilfelet ville det vært naturlig at de ble avlivet, sier hun til NRK.

Gjorde ikke noe med problemet

Når død eller skadet fisk oppdages i oppdrettsanlegget sier også selskapets egen beredskapsplan at fisken skal fjernes så rast som mulig fra merdene.

Det tok derimot hele tre dager før fisken ble tatt hånd om og sendt til slakt, til tross for at de ansatte hadde vært klar over problemet og registrert både skadet og død fisk.

Selskapet satte heller ikke i gang ekstra tiltak for å ta vare på den skadde fisken eller forhindre en eventuell spredning av smitte i merdene, melder Mattilsynet.

Det var heller ikke satt inn noen stopp i videre mottak av fisk i løpet av helgen hendelsen oppsto, skrives det i tilsynsrapporten.

Regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark AS, Roy Tore Rikardsen sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken før høringsfristen.

Grieg Seafood har frist til slutten av august til å betale boten på 900 680 kroner.