Longyearbyen får mer penger

Regjeringen øker beløpet til Longyearbyen havn i Nasjonal Transportplan. I NTP for 2014-2023 lå det opprinnelig inne 200 millioner kroner til byggingen av ny havn. Nå er denne summen økt til 300 millioner kroner. – Det er et godt utgangspunkt for å jobbe frem et hensiktsmessig, fleksibelt og fremtidsrettet havnekonsept i Longyearbyen, sier Eirik Berger i Svalbard Venstre.