Hopp til innhold

Lokker sommervikarer nordover

Flere nordnorske kommuner frister med gratis bolig, reisetilskudd, og bonuser for de som tar seg sommerjobb i den nordligste landsdelen.

Spesielt håper kommunene på flere sommervikarer innen helse- og omsorg. En av kommunene som går nye veier i rekrutteringa, er Senja kommune.

– I fjor hadde vi store utfordringer med å få tak i nok vikarer. Derfor har vi kommet med tiltak for å ikke komme i samme situasjon som i fjor, sier virksomhetsleder for personalavdelinga, Karin Johnsen.

De åpner pengesekken for å sommerbemanningen på plass.

– Vi kan være behjelpelig, med å dekke reisekostnader og noen bokostnader, sier hun.

De gir også en bonusavtale for de som tegner seg for en lengre avtale, og ikke har fravær eller slutter i perioden.

Senja kommune gir også lønnsgoder for fast personell i sommer.

– I helse og omsorg gis det ekstra betaling for å påta seg ekstra helgevakter. Det har vi også for ansatte på dagtids som vi har behov for går ekstra vakter, sier Johnsen.

Skulle ansatte gå med på å utsette ferie til høsten, kan det også gi klingende mynt i kassa.

Harstad er en annen kommune som lokker med goder. Der har svenske studenter meldt sin interesse.

– Det har meldt seg flere som er interessert, sier kommunalsjef Torill Skår.

Enhetsleder i Andøy kommune, Rimmert van der Kooij, forteller at også de har fått napp hos svenske sykepleierstudenter. Kommunen har også fått på plass sommervikarer sørfra.

– Vi merker allerede at tiltakene ser ut til å fungere, sier han.

Sykehjem til omsorgsbolig
Foto: Linda Pedersen/NRK