Hopp til innhold

Politiet bekrefter: Lokalpolitiker siktet for overgrep mot mindreårige

To kvinner har anmeldt en lokalpolitiker i Finnmark for seksuelle overgrep mot dem da de var mindreårige. Forholdet ligger flere år tilbake i tid, og ryktene om saken preget valgkampen i kommunen.

Politiadvokat Line Skjengen

BEKREFTER: Politiadvokat Line Skjengen bekrefter at en lokalpolitiker er siktet for overgrep mot mindreårige.

Foto: Allan Klo / NRK

Det er to kvinner som kjenner til hverandres historie og har gått til en felles anmeldelse av mannen, bekrefter politiadvokat Line Skjengen.

Saken har vært kjent i lokalsamfunnet lenge, og flere har omtalt den på Facebook – uten å være helt konkrete om hva anklagene gjelder.

Mannen har selv gått ut i et leserbrev under fullt navn og tatt avstand fra ryktene som spres.

Offentlig interesse

Nå har politiet i Finnmark gått til det uvanlige skrittet å bekrefte at den navngitte mannen er anmeldt og siktet. Det skjedde etter at iFinnmark tok kontakt.

Det er ikke vanlig at politiet bekrefter en siktelse mot en navngitt person på et så tidlig stadium, sier politiadvokat Line Skjengen. Hun understreker at personvernet står sterkt, og ber mediene gjøre det klart at de gjør et sjeldent unntak på grunn av mannens rolle i lokalsamfunnet.

– I denne saken har vi gjort en konkret vurdering. På bakgrunn av siktedes sentrale samfunnsrolle har vi vurdert at samfunnsinteressen er så stor at vi likevel kommenterer det.

Nølte lenge med å forklare seg

Saken startet med et varsel til den aktuelle kommunen. De sendte en bekymringsmelding til politiet, som opprettet en undersøkelsessak.

– Fornærmede var veldig usikker på om hun ville inngi en anmeldelse eller forklare seg i saken. Det har tatt tid for vedkommende å forklare seg, sier Skjengen.

– Når vi etter hvert fikk en forklaring, gikk vi over til en etterforskning og opprettet en straffesak.

Nå er det altså to kvinner som står bak anmeldelsen.

Ifølge Skjengen er det mye som gjenstår før politiet har oversikt over saken og vet noe mer om omfanget.

Av hensyn til etterforskningen vil hun ikke si noe nærmere om hva slags overgrep de to kvinnene har anmeldt.

Hun vil heller ikke si noe om det kan være flere mulige ofre i saken, eller når overgrepene skal ha skjedd.

Hvis overgrep mot barn omfatter voldtekt eller seksuell omgang, blir forholdet ikke foreldet.

Anett Beatrix Osnes Fause

Bistandsadvokat Anett Beatrix Osnes Fause ber folk i lokalsamfunnet ta ansvar for å unngå ryktespredning.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tema i valgkampen

NRK har vært i kontakt med mannen, som ikke ønsker å si noe om saken.

Han vil heller ikke si om han har skaffet seg en forsvarer. Han har ikke ønsket at politiet skulle oppnevne noen.

Ved siste valg var mannen listefyll, men fikk så mange personstemmer at han kom inn i kommunestyret med god margin.

Kilder NRK har snakket med, beskriver mannen som svært godt ansett i nærmiljøet. Han er en mann som inngir stor tillit, og derfor rammer det ekstra hardt i et lite lokalsamfunn, sier en sambygding av ham.

I leserinnlegget bekrefter mannen selv at det ble levert inn et varsel mot ham, men han hevder at kommunen lukket saken fordi varselet var helt grunnløst.

I innlegget hevder mannen at han ikke har gjort noe galt, og at saken føyer seg inn i en lang rekke forsøk på å sverte partikolleger av ham. Han knytter det til en pågående maktkamp i kommunen.

Ber lokalsamfunnet besinne seg

Anett Beatrix Osnes Fause hos Elden Advokatfirma i Tromsø er oppnevnt som bistandsadvokat for de to kvinnene. Hun vil ikke si noe mer om situasjonen deres i dag.

Hun oppfordrer lokalsamfunnet til å beholde roen og unngå ryktespredning.

– Man bør gjøre det man kan for å sikre at politiet får ro til å gjøre jobben sin, og unngå at det blir en rykteflom som ikke er konstruktiv for noen.

Fause sier at rykter som spres, kan føre til at feil opplysninger havner hos politiet.

Hun minner om at både de fornærmede og den anmeldte mannen har krav på at saken blir behandlet på en saklig og grundig måte.