LO snur i klimapolitikken

LO-leder Roar Flåthen mener det koster for mye å gjennomføre store kutt i norske utslipp av klimagasser. Norges naturvernforbund mener LO-lederen viser gamle takter.

LO-leder Roar Flåthen

Lo-leder Roar Flåthen vender ryggen til klimaforliket.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Flåthen vil heller ta en større andel av kuttene andre steder, skriver Aftenposten. LO vender dermed ryggen til klimaforliket, som alle partier unntatt Frp har stilt seg bak.

– Vi ser at politikerne har undervurdert hvor vanskelig det er å få ned utslippene av klimagasser i Norge. Å kutte så mye som to tredeler nasjonalt blir for kostbart og utfordrende. Vi trenger nå en realistisk tilnærming til hvor stor andel av klimakuttene som skal tas i Norge, sier Roar Flåthen.

– Handler ikke om Norge

Arbeider Alcoa Island

LO mener de norske klimakravene er for strenge og hindrer industriutvikling i Norge.

Foto: Allan Klo

Avtalen går ut på at Norge skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020. To tredjedeler av kuttene skal gjøres innenlands, men resten skal dekkes av klimakvoter eller ved å finansiere kutt i u-land.

Ifølge klimaforliket skal utslippene fra Norge reduseres med 15 til 17 millioner tonn CO2 innen 2020. LO stilte seg bak klimaforliket da det ble inngått i 2008.

– Det viktigste er å kutte utslippene, ikke om det skjer i Norge eller ute, sier LO-lederen.

Urealistiske miljøkrav

Flåthen mener Norge stiller urealistiske krav til utslipp, og at det kan ta knekken på norsk industri.

– Vi må ikke stille så sterke krav til reduksjon hjemme, som så mange nå tar til ordet for. Det gjør det umulig å videreutvikle den mest miljøvennlige industrien vi har i verden.

Han mener at kravet om rensing av CO2 kun setter stopper for arbeidsplasser i Norge.

– Når vi har krav til rensing av industriell produksjon av Co2, der det ikke finnes teknologi, betyr bare at det ikke blir industri i Norge, sier han.

– Flåthen viser gamle takter

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken

Leder i Norges naturvernforbund er ikke begeistret for LO sitt utspill.

Foto: Audun Garberg

Utspillet fra LO-lederen klinger ikke godt i ørene på naturvernerne. Naturvernforbundet mener at Flåthen viser gamle takter.

– Han ønsker ikke å gjennomføre tiltakene som er nødvendig at rike land som Norge også gjennomfører, for at vi skal klare å løse klimakrisen. Så her er det gamle takter i fra LO, og ikke de nye og positive taktene vi så for fire år siden, da de la fram en ambisiøs miljøplan, sier Lars haltbrekken, leder i Norges naturvernforbund.

Heller ikke Natur og Ungdom er nårdig ovenfor Flåthen sitt utspill.

– Dette er like usolidarisk som det er feigt av Roar Flåthen. Allerede truer klimakrisa mennesker på livet verden over, og vi er sjanseløse hvis ikke land som Norge evner å gå foran og bygge lavutslippssamfunnet, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom.

Sloss for industri til Finnmark

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke Jensen (H), klimaforliket setter stopper for industrien i Finnmark.

Foto: Høyre

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) tok mandag til orde for å fire på kravet i klimaforliket fra 2008 om at to tredeler av Norges utslippskutt skal skje innenlands.

Bakke-Jensen vil åpne for større utslipp fra norsk jord, slik at det amerikanske selskapet Alcoa kan realisere et planlangt aluminiumsverk i Finnmark basert på norsk gass.

Aluminiumsgiganten Alcoa er klare til å starte byggingen av et anlegg i Finnmark som kan gi sårt tiltrengte arbeidsplasser, men stanses av miljøkrav.