Liten tillit til Magnus

Tillitsvalgte i Helse Finnmark mener styreleder Trine Magnus bør ta avstand fra UNN-direktørens forslag om å legge ned Kirkenes sykehus.

Lege
Foto: Ill.foto:Eirill Wiik, Wiik, Eirill

– Tilliten nå er svekket. Hun bør gå klart ut og ta avstand fra dokumentet som kom fra direktøren på UNN, sier leder i Fagforbundet i Helse Finnmark, vest, Ole Ingvald Hansen.

Hett tema

Notatet der direktør Knut Schrøder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) foreslår å legge ned blant annet sykehuset i Kirkenes for at Helse Nord kan drive mer effektivt, har blitt et hett tema i korridorene på sykehuset i Hammerfest.

– Hennes største problem er at hun sitter på begge sidene av bordet, og det er vanskelig å være lojal mot to parter, særlig hvis de har motstridende interesser, sier Hansen.

I ettertid har Schrøder sagt at det må være lov tenke høyt. Men høyttenkningen fører til at det enda en gang reises spørsmål ved habiliteten til styreleder Trine Magnus. Årsaken er at Magnus jobber på UNN og at Schrøder er hennes nærmeste overordnede.

Spørsmål om lojaliteten

– Notatet har ført vil at vi stiller mange spørsmål om hvor hun har lojaliteten: Er det UNN eller er det Helse Finnmark og befolkningen i Finnmark, sier Bjørnar Wilhelmsen som er hovedtillitsvalgt for sykepleierne.

– Notatet er av en slik karakter at hvis man følger rådet, så sentraliserer man veldig mye av helsetjenestene til UNN, og som nestleder, så har hun klart sin lojalitet til UNN. Da blir det spørsmål om hun fortsatt kan sitte som styreleder, for da vil habilitetsspørsmålet helt klart bli aktualisert igjen, sier foretakstillitsvalgt i KFO, Odd Oskarsen.

Nekter å uttale seg

Trine Magnus sier hun ikke vil uttale seg om innholdet i notatet som ble laget i mai i år på forespørsel fra styrelederen i Helse Nord.

– De som har spørsmål om min habilitet, bør henvende seg til Bjørn Kaldhol, sier hun.

– Full tillit

– Hun er direkte underlagt Knut Schrøder i sitt daglige arbeid ved UNN, men hun er ikke underlagt Knut Schrøder i sitt arbeid for Helse Finnmark. Da er hun underlagt styret i Helse Nord, og styret i Helse Nord har full tillit til henne, sier Bjørn Kaldhol.

– Jeg ser jo at hvis det blir en evig debatt om dette, så spørs det jo hvor lenge Trine Magnus orker det, sier han.