Lite radioaktiv forurensing i norsk oppdrettslaks

Forskere målte i 2016 for første gang radioaktivitet i norsk oppdrettslaks langs hele kysten. Der fant de at nivåene er lave og langt under grenseverdien.

Oppdrettslaks hos Midt-Norsk Havbruk

TRYGG LAKS: De nye forskningsresultatene er viktige for folkehelsa.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Resultatene var ikke uventede, men viktig å få slått fast. Nå kan vi dokumentere at nivåene av radioaktiv forurensing i oppdrettslaks er svært lave og uten betydning for dem som spiser den, sier seniorrådgiver Harald Nordås i Mattilsynet.

Nordås sier det er viktig for både folkehelsa og økonomien å få dokumentert situasjonen.

Undersøkelsene er utført av Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Statens strålevern på oppdrag fra Mattilsynet.

Mattilsynet bidro selv med prøver fra laks på 100 oppdrettsanlegg, alle tatt i løpet av 2016. Det ble også tatt prøver av fiskeforet.

Ett menneskeskapt stoff ble funnet i oppdrettslaksen, men der lignet nivået det man finner i villfisk.

Det er flere mulige kilder til radioaktiv forurensning i havet, deriblant Tsjernobyl-ulykken i 1986. Derfor er det viktig å ha dokumentert tilstanden, i tilfelle forurensing i framtida, sier Nordås.

(©NTB)