Lite kriminalitet på Svalbard

Antall straffesaker på Svalbard er blitt redusert det siste halve året. Det var i fjor anmeldt 67 saker. Til nå i år er det registert 61 saker hos Sysselmannen, sier første-stats-advokat Lars Fause. Blant annet er klestyveri veldig vanlig på øya, og disse har tidligere år vært vanskelig å oppklare. Men i år er det en endring. Totalt 60 prosent av alle straffesaker på Svalbard er så langt oppklart, sier Fause.

Sysselmannen
Foto: Ørjan Hansen / NRK