Hopp til innhold

Lisenskvote på tre bjørner i Finnmark

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte 31. mai.

Der ble det klart at nemnda har fått tildelt forvaltningsmyndighet for brunbjørn inneværende år.

Det ble på møtet vedtatt at en lisenskvote på tre bjørn i B-området Finnmark, hvorav inntil to binner er en del av kvoten.

Det blir ikke åpnet opp for lisensfelling av bjørn i Troms.

Kvoten blir fordelt til en bjørn i B-området Sør-Varanger kommune og inntil tre bjørner i Finnmark for øvrig.

Lisensfellingen i Finnmark blir stoppet dersom to binner blir felt, uavhengig hvor i B-området fellingen skjer.

Bjørnebinner sammen med unger, som opptrer sammen, undras fra kvoten.